Održana 114. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

 

Na 114. sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik prof. dr Zoran Perišić, jednoglasno je prihvaćeno Rešenje o utvrđivanju Predloga Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog razvoja Grada Niša 2015-2020. Gradonačelnik Perišić je ocenio ovaj važni dokument kao dobar, istakavši da je Niš dobio realni i operativni akcioni plan, koji je dobar imajući u vidu i broj učesnika u njegovoj izradi, kao i vreme za koji je načinjen i broj primedbi koje su razmatrane. Takođe su jednoglasno prihvaćena i rešenja o utvrđivanju Predloga programa razvoja Grada Niša za 2015. godinu, Predloga programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2015. godinu i Rešenje o utvrđivanju Predloga programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2015. godinu. Ovi dokumenti neophodni su kako bi moglo da se pristupi izgradnji i opremanju novih industrijskih zona, izgradnji kolektora koji će rešiti probleme u Zetskoj Ulici, rešavanju deponije “Keleš” i drugim bitnim pitanjima. Članovi Gradskog veća jednoglasno su prihvatili i Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije obilazne pruge na području Grada Niša, koji obuhvata trasu dužine 27 kilometara i Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije odmorišta “Trupale” tip II – levo na prostoru infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš. Prihvaćena su i rešenja o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/10 kV “Niš 6” sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110kV u Nišu, Predloga plana detaljne regulacije primarnog cevovoda druge visinske zone vodosnabdevanja od naselja Donji Komren u pravcu naselja Gornja Toponica sa lokacijom planiranog rezervoara i Predloga plana detaljne regulacije Trupalskih kolektora za odvođenje atmosferskih i upotrebljenih voda. Gradsko veće jednoglasno je donelo Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Predloga koncesionog akta izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Keleš” i Studije opravdanosti davanja koncesije. Prema rečima direktora Regionalne razvojne agencije “JUG” Bojana Avramovića, može se očekivati investicija u visini od 50 miliona evra i da investitor uđe u posed jula naredne godine. Ova koncesija, prva takve vrste u Srbiji, rešiće problem deponije star čak 36 godina. Članovi Gradskog veća doneli su na 114. sednici i Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o Javnom preduzeću za aerodromske usluge “Aerodrom Niš” Niš, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za aerodromske usluge “Aerodrom Niš” Niš i Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša koji se tiče preuzimanja poslova javnog gradskog saobraćaja. Jednoglasno su prihvaćena rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja JP “Aerodrom Niš”, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša, JKP “Parking-servis” – Niš, JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus”, JKP “Tržnica”, “Mediana”, “Gradska toplana”, JKP “Gorica”, JP Direkcija za izgradnju grada Niša, JKP “Objedinjena naplata”, JP Zavod za urbanizam Niš, JP “Gradska stambena agencija”, Javnog preduzeća za stambene usluge “Nišstan”, Centra za socijalni rad “Sveti Sava”, Ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, Predškolske ustanove “Pčelica” i Turističke organizacije Niš za 2015. godinu. Gradsko veće prihvatilo je i Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Mediana” Niš, o raspodeli neraspoređene dobiti i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana” Niš o utvrđivanju cene proizvodnje i isporuke toplotne energije. Zbog povećanja cene prirodnog gasa sa 40, 18 dinara po kubiku na 42, 75 dinara, shodno pravilniku i metodologiji koji podrazumeva korigovanje cene grejanja ukoliko se promene cene energenata za više od 3 odsto, postojeće cene grejanja moraju biti uvećane. Članovi Gradskog veća jednoglasno su usvojili i Izveštaj o realizaciji i izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine Grada Niša, Gradskog veća Grada Niša i Gradonačelnika Grada Niša.

Možda Vas zanima i sledeće...