Одржана 112. седница Градског већа

image_pdfimage_print

На 112. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник проф. др Зоран Перишић, једногласно је донето Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, који је предвиђен у висини од 9.977 милијарди динара. Како је образложено, Управа за образовање моћи ће да располаже са 1.64 милијарде динара, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај са 2.78 милијарде динара, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту са 741 милионом динара,  Управа за имовину 200 милиона, Управа за привреду и одрживи развој са 754 милиона, Управа за културу са 618, за спорт и омладину 341, Управа за планирање и изградњу 167 милиона динара, док ће Управа за финансије моћи да располаже са 2.52 милијарде динара.

Једногласно је усвојено и  Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2015. години, које предвиђа исту количину новца као и протекле године.

Донето је и Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалним комуналним таксама, које предвића и приход у градски буџет од таксе која ће се убудуће плаћати за постављање бандера и других нисконапонских водова.

Једногласном одлуком Градског већа усвојено је  Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Стратегије за бригу омладима Града Ниша 2015-2020. Доношењем овог документа, Град Ниш показује да води бригу од више од 50 хиљада младих људи на својој територији. У стварању овог документа учествовали су сви актери омладинске политике, организације цивилног друштва и многи грађани.

Чланови Градског већа усвојили су  Решење о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Акционог плана одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP), као и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Ова одлука Градског већа практично значи умањење накнада за уређење грађевинског земљишта које се плаћају приликом легализације објеката у просеку за око 30%, за све зоне осим осме. где висина накнаде остаје непромењена. Ова одлука донета је како би се олакшало власницима објеката који нису легализовани, али и како би се обезбедили знатни приходи у градски буџет.

На овој седници донето је и  Решење о утврђивању Предлога одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш,  Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2014. годину,  Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ”Медиана” Ниш за 2014. годину, Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу за 2014. годину.

Одређена су лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и лице које ће се старати о објављивању и ажурности информатора о раду Градског већа Града Ниша и Службе за послове Градског већа.

 Једногласно је донет Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша у вези са организационим променама у овим предузећима, као и за уступање, односно прибављање аутобуса и потребне опреме неопходних за обављање делатности превоза путника у градском саобраћају. То значи да ће се о пословима градског саобраћаја,  што је до сада била једна од делатности Аеродрома, старати Дирекција за јавни градски саобраћај, која ће преузети и раднике и бригу о аутобусима предузећа „Аеродром Ниш“.

Такође, усвојен је Закључак којим се налаже ЈКП „Наиссус“ Ниш да са водоводне мреже у селу Горње Међурово обезбеди ургентно снабдевање села Белотинац водом за пиће инсталирањем две јавне чесме на локације одређене у сарадњи са Саветом грађана села Белотинац, као и Решење о утврђивању предлога решења Извештаја о раду Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2013-2014. годину.

You may also like...