1

“INNOV-A-THON” у Нишу

innovathonClean Earth Capital (CEC), носилац пројекта Нови Ниш, у сарадњи са две највеће инкубатор/”accelerator” компаније из Ујединених Арапских Емирата (УАЕ) организује такмичење “Start-Up” идеја за младе IT девелопере и програмере у Србији 22. децембра 2014. године под називом “INNOV-A-THON” на Електронском факултету у Нишу.

Ово надметање заправо је једнодневни маратон бизнис и технолошких идеја, као и иновативних решења, који могу бити развијени за 120 дана у инкубатор центру у УАЕ. Сваки тим или појединац имаће 5 минута да презентује своју идеју, а 3 минута је предвиђено за питања и одговоре. Након тога биће изабрани финалисти који ће потом бити позвани у Дубаи на три до четири месеца, како би наставили да разрађују своје апликације. Такмичење “INNOV-A-THON” одржава се широм света под покровитељством DP-World-а, светског логистичког оператера из Дубаија. Ово ће бити први пут да се такво такмичење организује у Нишу који ће тако постати један од 16 градова широм света који ове године учествују на једном оваквом престижном догађају, а идеја је да се славни дани електронике врате Нишу и представи свету да Ниш и Србија имају добрих потенцијала у ИТ сектору. DP-World је покровитељ такмичења у Нишу а Clean Earth Capital у сарадњи са Нишким кластером напредних технологија (NI-CAT) и Електронским факултетом из Ниша који је задужен за организацију такмичења.

Заинтересовани за учешће на INNOV-A-THON-у, треба да региструју своју идеју пратећи упутства на следећем линку:www.innovathonnis.eventbrite.com.
Одржана 112. седница Градског већа

На 112. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник проф. др Зоран Перишић, једногласно је донето Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, који је предвиђен у висини од 9.977 милијарди динара. Како је образложено, Управа за образовање моћи ће да располаже са 1.64 милијарде динара, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај са 2.78 милијарде динара, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту са 741 милионом динара,  Управа за имовину 200 милиона, Управа за привреду и одрживи развој са 754 милиона, Управа за културу са 618, за спорт и омладину 341, Управа за планирање и изградњу 167 милиона динара, док ће Управа за финансије моћи да располаже са 2.52 милијарде динара.

Једногласно је усвојено и  Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2015. години, које предвиђа исту количину новца као и протекле године.

Донето је и Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалним комуналним таксама, које предвића и приход у градски буџет од таксе која ће се убудуће плаћати за постављање бандера и других нисконапонских водова.

Једногласном одлуком Градског већа усвојено је  Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Стратегије за бригу омладима Града Ниша 2015-2020. Доношењем овог документа, Град Ниш показује да води бригу од више од 50 хиљада младих људи на својој територији. У стварању овог документа учествовали су сви актери омладинске политике, организације цивилног друштва и многи грађани.

Чланови Градског већа усвојили су  Решење о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Акционог плана одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP), као и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Ова одлука Градског већа практично значи умањење накнада за уређење грађевинског земљишта које се плаћају приликом легализације објеката у просеку за око 30%, за све зоне осим осме. где висина накнаде остаје непромењена. Ова одлука донета је како би се олакшало власницима објеката који нису легализовани, али и како би се обезбедили знатни приходи у градски буџет.

На овој седници донето је и  Решење о утврђивању Предлога одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш,  Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2014. годину,  Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ”Медиана” Ниш за 2014. годину, Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу за 2014. годину.

Одређена су лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и лице које ће се старати о објављивању и ажурности информатора о раду Градског већа Града Ниша и Службе за послове Градског већа.

 Једногласно је донет Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша у вези са организационим променама у овим предузећима, као и за уступање, односно прибављање аутобуса и потребне опреме неопходних за обављање делатности превоза путника у градском саобраћају. То значи да ће се о пословима градског саобраћаја,  што је до сада била једна од делатности Аеродрома, старати Дирекција за јавни градски саобраћај, која ће преузети и раднике и бригу о аутобусима предузећа „Аеродром Ниш“.

Такође, усвојен је Закључак којим се налаже ЈКП „Наиссус“ Ниш да са водоводне мреже у селу Горње Међурово обезбеди ургентно снабдевање села Белотинац водом за пиће инсталирањем две јавне чесме на локације одређене у сарадњи са Саветом грађана села Белотинац, као и Решење о утврђивању предлога решења Извештаја о раду Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2013-2014. годину.