Drugi sastanak Radne grupe za Akcionog plana održivog razvoja grada Niša

akcioni planU Gradskoj kući, održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana održivog razvoja grada Niša za period 2015-2020., na kome je članovima radne grupe predstavljena Radna verzija dokumenta Akcionog plana održivog razvoja grada Niša za period 2015-2020.

 Gradsko veće grada Niša, donelo je 30.05.2014. godine Rešenje br. 715-6/2014-03 kojim se pokreće postupak izrade Akcionog plana održivog razvoja grada Niša za period 2015-2020.g. planskog dokumenta za realizaciju Revizije Strategije razvoja Grada Niša za period 2009-2020.godine. Gradonačelnik Grada Niša prof. dr. Zoran Perišić je 22.07.2014. godine, na osnovu navedenog Rešenja,  doneo Rešenje br. 2573/2014-01 o formiranju radne grupe za izradu Akcionog plana održivog razvoja grada Niša za period 2015-2020. godine. U skladu sa navedenim rešenjima, doneta su i Rešenja o formiranju radne grupe koja broji 35 članova, kao i 4 radna tima sa ukupno 21-im radnim podtimom, za četiri strateška pravca definisana Strategijom razvoja Grada Niša: (1) Teritorija, infrastruktura i okruženje (2) Razvoj ekonomije i poslovanja (3) Društveni razvoj i (4) Upravljanje.

Radna grupa,  radni timovi i radni podtimovi okupili su oko 350 stručnjaka i eksperata u pobrojanim oblastima, koji su kroz preko 60 radnih sastanaka formulisali Radnu verziju Akcionog plana održivog razvoja Grada Niša 2015. – 2020. čija realizacija, u šestogodišnjem vremenskom intervalu, treba da  omogući planirani razvoj grada, uz učešće svih zainteresovanih strana i građana.

 Akcioni plan predstavlja najsveobuhvatniji spisak projekata koji uključuju sve izvore finansiranja, podrazumevaju šestogodišnji planski period i sagledavaju četiri stepena prioriteta u njihovom sprovođenju.  Na osnovu Akcionog plana održivog razvoja Grada Niša 2015-2020., biće rađeni godišnji Programi razvoja Grada Niša koji će, takođe, obuhvatiti sve izvore finansiranja i nosioce  aktivnosti iz različitih sektora, ali i godišnji Budžet Grada Niša.  Radna verzija ima 754 projekta i aktivnosti podeljenih u 4 strateška pravca i ukupno 21 stratešku oblast.

Imajući u vidu da je želja radne grupe da omogući široj javnosti uvid u radnu verziju dokumenta, ali i mogućnost da se neki projekti pre usvajanja izbrišu, modifikuju ili dodaju u fazi javne rasprave. Radna verzija Akcionog plana održivog razvoja Grada Niša 2015-2020., dostupna je javnosti na zvaničnom sajtu Grada Niša  i zakazana je javna rasprava koja će se održatu u Velikoj sali Skupštine Grada Niša u ul. Nikole Pašića u utorak 9.12.2014. godine u terminu od 13:30 do 15:30.