Drugi sastanak Radne grupe za Akcionog plana održivog razvoja grada Niša

U Gradskoj kući, održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana održivog razvoja grada Niša za period 2015-2020., na kome je članovima radne grupe predstavljena Radna verzija dokumenta...