Održana 111. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

Na 111. sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao zamenik Gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković, jednoglasno je doneto Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2014. godinu.

 Kako je pojasnio zamenik gradonačelnika, radi se o izmeni koja se tiče nerealizovanog dela Programa uređivalja građevinskog zemljišta, a koja predviđa umanjenje planiranih sredstava za 237 miliona dinara, kako bi se rasteretio gradski budžet.

 Članovi Gradskog veća jednoglasno su prihvatili i  Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2014/2015. godinu i doneli Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2014/2015. godinu.

 Jednoglasno je usvojen Tarifni sistem u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša i doneto Rešenje o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša.

 Prema rečima člana Gradskog veća resorno zaduženog za saobraćaj Mihajla Zdravkovića, ovom odlukom je uređen način i mogućnost korišćenja besplatnog, odnosno javnog gradskog prevoza po povlašćenim cenama, pre svega za lica starija od 70 godina. Umesto dosadašnjih povlastica, po kojima je javni gradski prevoz bio besplatan za sve naše sugrađane starije od 70 godina, uvedene su tri kategorije povlastica. Socijalno ugrožene osobe starije od 70 godina, čija su primanja manja od 15.864 dinara, i dalje će moći da ostvare ovo pravo. Lica starija od 70 godina čija su primanja u visini do prosečne zarade na teritoriji Grada Niša mesečne karte plaćaće polovinu pune vrednosti mesečne karte za gradski prevoz, a ona lica koja imaju primanja viša od prosečne neto zarade na teritoriji Grada Niša plaćaće punu cenu javnog gradskog prevoza. To znači da će od dosadašnjih 17.500 lica starijih od 70 godina koja su imala pravo na besplatni gradski prevoz njih 4.500 i dalje moći da ostvare  pravo na besplatni gradski prevoz, a njih oko 12 hiljada će plaćati mesečne karte upola cene. Do promena je došlo i za kategoriju lica sa invaliditetom, a uštede koje su ovim i drugim merama postignute u javnom gradskom prevozu iznose oko 12 miliona dinara mesečno.

 Gradsko veće jednoglasno je prihvatilo  Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Stevan Sremac“, koja se sastoji od povelje i novčanog dela nagrade, koji ove godine iznosi 250 hiljada dinara.

 Data je saglasnost i na  Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama aerodromskih usluga koju je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća za aerodromske usluge “Aerodrom Niš” Niš, koje obuhvata ispravku tehničke greške, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog rešenja o utvrđivanju elemenata za raspisivanje javnog konkursa izbora korisnika mesta za oglašavanje.

Možda Vas zanima i sledeće...