U Gradskoj kući u Nišu održana je prezentacija nacrta Strategije za brigu o mladima

8_2579_2165_strategijamladiU Gradskoj kući u Nišu održana je prezentacija nacrta Strategije za brigu o mladima Grada Niša za period od 2015-2020. godine. Gradonačelnik Niša je rekao da je “izrada četvorogodišnjeg akcionog plana za mlade grada Niša bazirana na realnim potrebama i ciljevima mladih i njihovom viđenju sopstvene budućnosti u ovoj sredini.

I bez nekog detaljnijeg predznanja, jasno je da u vremenu u kojem živimo ogromna nezaposlenost, skučene mogućnosti za kvalitetnim organizovanjem slobodnog vremena, otuđenost i letargija, predstavljaju neke od problema koji prate današnje generacije mladih”, rekao je gradonačelnik i dodao da “rešenje za unapređenje života mladih, je da svakodnevno rade na sebi, stiču nova saznanja i prilagođavaju se promenama, kako bi spremno odgovorili na potrebe savremenog društva”.

Grad Niš kao lokalna samouprava koja je itekako zainteresovana za razvoj mladih i njihov doprinos kreiranju života na području grada, svesna je važnosti i neophodnosti racionalnije i kvalitetnije raspodele novca iz budžeta grada za potrebe mladih, ali i činjenice da je veoma bitno i prepoznati i sačuvati talentovane i perspektivne pojedince.

Javna rasprava o strategiji biće održana u veliko sali Skupštine Grada u ponedeljak 17.11.2014. sa početkom u 10 sati.