Одржана 105. седница Градског већа

image_pdfimage_print

На 105. седници Градског већа, којом је председавао заменик градоначелника Љубивоје Славковић, једногласно су утврђена решења о утврђивању Предлога плана детаљне регулације саобраћајнице kucaјужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације Градске општине Нишка бања) у Нишу, Предлога измена и допуна плана детаљне регулације насеља “9. мај-север” у делу Новопланиране улице (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана) у Нишу, Предлога одлуке о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Медијана, Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Палилула прва фаза и Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској бб.

 Члан Градског већа Срђан Васковић позвао је грађане да се укључе у доношење ових одлука и да благовремено дају своје примедбе на ове измене планских докумената.

 Једногласно је донето и Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у Граду Нишу у периоду 2014-2017 године. Према речима начелнице Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, на територији Града Ниша регистровано је 97 избеглих лица, 10. 800 интерно расељених, а према подацима добијених из канцеларије Аеродрома “Никола Тесла”, регистровано је 283 повратника по основу Споразума о реадмисији.

Такође је једногласно донето и Решење о утврђивању Предлога одлуке о престанку заштите споменика природе “Павловићев храст у Доњој Трнави”, као и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Захтеви три нишка јавна предузећа, ” Топлане”, “Паркинг сервиса” и “Тржнице” да се промене цене услуга повучени су са дневног реда седнице Градског већа. Заменик градоначелника Љубивоје Славковић образложио је ово повлачење тачака дневног реда недовољно јасним образложењима која су Градском већу доставила ова јавно комунална предузећа.

Чланови Градског већа дали су своју сагласност на Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења. Овај правилник предвиђа будуће расписивање конкурса за доделу средстава из градског буџета, али се не односи на удружења особа са инвалидитетом, за које ће ускоро бити донет нови правилник о додели средстава.

Награда “Бранко Миљковић”, како је предвиђено усвојеним решењем Градског већа, ове године износиће 250. 000 динара.

Такође је прихваћено и Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за стамбене услуге “Нишстан” Ниш. Према образложењу, ранијим систематизацијама било је предвиђено 318 радних места, док је изменом овај број смањен за 66, с тим да у овом тренутку у “Нишстану” ради 218 извршилаца.

Због повећања плата појединих директора ЈКП, заменик градоначелника најавио је да ће ускоро на званичном градском сајту бити објављени износи плата јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш.

 Једногласно је донет и Закључак у вези са Иницијативом за измену Одлуке о изради Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом “Келеш”, који предвиђа више времена за израду овог документа, као и Закључак којим се налаже Управи за образовање, Управи за културу и Управи за омладину и спорт да, у сарадњи са Службом за одржавање и информатичко-комуникационе технологије, изврше измене у Регистру административних поступака.

Усвојен је и Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар 2014. године.

 Градско веће једногласно је донело и Закључак којим се препоручује се ЈКП “Обједињена наплата” Ниш да, у периоду од 15.10.2014. године до 30.11.2014. године, омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате без даљег зарачунавања камате.

You may also like...