1

101. седница Градског већа

7_2523_2110_gradnisГрадоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је пре почетка данашње седнице Градског већа говорио о злоупотребама у појединим месним канцеларијама које су утицале на слабији прилив средстава у буџет Града.

“Пре неколико месеци, након што сам приметио да је пуњење буџета лоше, а пражњење обилно, дао сам иницијативу да се оформи комисија за утврђивање чињеничног стања коришћења објеката на 58 локација на територији Града Ниша, а у сагледавању трошкова месних канцеларија које се финансирају из буџета Града Ниша. Комисија је закључила да се, нажалост, доста средстава из буџета Града Ниша одлива и да Град плаћа ствари које не би требало да плаћа и предузели смо, наравно, одређене кораке.

Ево неколико примера:

МК Доња Трнава – неовлашћено прикључење на инсталације електричне енергије за бројило, од стране Н.Н. лица. За потребе других лица, користи се струја за потребе спортског бифеа, рефлектори на игралишту поред објекта и простор некадашње продавнице.

МК Станко Пауновић – уклопни сат (тајмер) за међублоковско улично осветљење на улазу у двориште у Горчи, прикључен је за бројило које региструје електричну енергију утрошену у месној канцеларији.

МК Доњи Комрен – утврђено је да се простор у сутерену користи као бифе од стране Н.Н. лица, а који је у моменту контроле био закључан, а да се простор на спрату користи за потребе Савета грађана, а све трошкове плаћа Град.

МК Јелашница – утврђено је да се електрична енергија користи за рад репетитора мобилне телефоније, а рачуни се достављају Служби за ОИКТ. За то је дошао рачун од девет и по милиона динара, а након што сам наложио контролу, почела је провера сваког појединачног рачуна.

Када дође рачун за канцеларију која има једну сијалицу и евентуално једну електричну пећ од 140.000 динара, онда се запитате шта то троши струју и испостави се да је то спортски бифе или, у другом случају, пекара. Сви ови случајеви предати су јавном градском правобранилаштву, а један део тога Полицијској управи у Нишу и одговорност ће бити утврђивана.

Само за ове 4 канцеларије, изузимајући 9.5 милиона дуга за струју, који смо, разуме се, пренели оператеру мобилне телефоније, а који, наравно, није имао никакве примедбе. штета је до 9. месеца 2012. године 5.822.791 динар, без камате. Поступак утужења преко јавног градског правобраниоца је покренут и у току је контрола” рекао је градоначелник.

„За мене је био изненађујућ слаб прилив средстава од станова који су у откупу или закупу, поготово у периоду од прошле године, када је ГСА постала индиректни корисник буџета Града Ниша. Током 2002. године, тадашњи Фонд за стамбену изградњу је продао велики број станова разним корисницима и направљен је типски уговор у коме се, у члану 5, наводи обавеза уписа хипотеке 1. реда на стан, у корист Фонда стамбене изградње, као средство обезбеђења повраћаја од одобреног кредита. То није учињено ни у једном случају и за око 130 станова није уписана хипотека. На основу тога начињена је огромна штета граду и настала су ненаплатива потраживања, јер су се фирме у међувремену угасиле, а која у овом тренутку износе 18.866.190 динара. Верујем да је ненаплатива и друга група потраживања.

То је један од разлога што је у буџет Града Ниша од почетка године ушло свега око 65.000 динара по основу закупа и откупа. Много управа не обавља свој посао добро, а сада могу да поменем и Управу за финансије и Управу за имовину и Службу за ОИКТ. То што је дошао исправан рачун на суму од 140.000 динара за једну МК, не значи да га без контроле треба прихватити, јер је на уредном ЗПТ обрасцу, а да се не запитате како је могуће да је тај рачун у реду.

“Налазили смо и пријављено сервисирање 5 клима у просторијама које имају само две, пријављено сервисирање мотора на које се ухватила паучина. До тог нивоа је ишла контрола и информације су предате правобранилаштву”.

Како каже заменик градоначелника, “поједена су два буџета” само преко нечињења Грађевинске инспекције. Доказ да је то тачно је 6.000 нових објеката између две легализације. То је епилог рада Грађевинске инспекције у Нишу.

На месту на коме сам, мој задатак је да радим савесно, поштено, одговорно и да сваки овакав случај, по сазнању да постоји, даље процесуирам. Ја нисам ни судија, ни полицајац, мој посао није да се бавим истраживањем, али је моја обавеза да пријавим кривично дело по сазнању да постоји.

Градско веће усвојило је данас и одлуку о начину и критеријумима за утврђивање аеродромских услуга, што је последњи корак пред доношење елабората, рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић. Тај елаборат ће створити услове да у Ниш дођу лоу кост компаније, а према Перишићевим речима постоји велика вероватноћа да од 31. марта следеће године са нишког аеродрома полете авиони једне до две лоу кост компаније.
Састанак радне групе за израду акционог плана одрживог развоја Града Ниша

7_2523_2110_gradnisГрад Ниш је 2007. године усвојио Стратегију развоја Града Ниша а 2010. године и Ревизију Стратегије града Ниша од 2009. до 2020. године. Упоредо са овим кровним стратешким документима, усвојен је и Акциони план одрживог развоја града Ниша за период од 2009 до 2014. године. Како временски оквир за примену овог планског документа, који омогућава реализацију утврђених стратешких приоритета и циљева истиче, Градско веће Града Ниша донело је 30. маја 2014. године решење о покретању поступка израде Акционог плана одрживог развоја Града Ниша за период од 2015. до 2020. године. На основу овог решења, Градоначелник Ниша Др Зоран Перишић донео је решење о формирању радних група за израду новог, петогодишњег, акционог плана.

У Градској Кући је одржан први састанак радне групе за израду овог важног, развојног документа, који чине 33 члана, представника локалне самоуправе. На састанку су представљене улоге радних тимова који се формирају за 4 унапред дефинисана стратешка правца, важних за будући развој Града Ниша, као и подтимова, и начини, процедуре и динамика њиховог рада.

Акциони план, који полази од циљева утврђених Стратегијом развоја града Ниша, представља средњорочни развојни оквир који опредељује основне развојне приоритете града, план и начин њихове реализације. На бази Акционог плана одрживог развоја доносе се годишњи плански документи и програми развоја града, градских општина, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, као и буџет града, имајући посебно у виду законску обавезу да се од 2015. године пређе на програмско буџетирање.

Један од циљева Акционог плана је програмирање одрживог развоја града у наредном средњорочном периоду кроз дефинисање развојног оквира као предуслова за утврђивања успешне развојне локалне политике у стратешким правцима:

1. Територија, инфраструктура и окружење (Урбанизам и становање; Инфраструктурни развој; Енергетика, Саобраћај и Заштита животне средине);

2. Развој економије и пословања (Развој предузетништва; Привлачење инвестиција; Научно технолошки развој/унапређење конкурентности; Пољопривредни и рурални развој; Туризам, угоститељство и трговина)

3. Друштвени развој (Култура; Наука и образовање; Спорт; Развој младих; Социјална заштита; Здравство)

4. Управљање (Оперативно управљање; Информисање; Безбедност; Грађански активизам и НВО сектор

Задатак радних група, радних тимова и радних подтимова, у којима се налазе експерти из различитих стратешких области, представници локалне самоуправе, као и приватног и невладиног сектора, је да креирају документ у коме ће се наћи активности које ће бити путоказ развоја Града Ниша до 2020. Године. Начела која ће бити поштована у изради овог важног планског документа су начело партнерства кроз укључивање представника јавног, приватног и цивилног сектора, начело информисања и публицитета кроз јавна обавештења о изради, току израде, спровођење активности и јавној расправи која претходи усвајању, као и начело транспарентности кроз доступност докумената.

Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 године треба да буде усвојен до краја 2014. године.
Ниш – атрактивна дестинација за туристе

8_2521_2108_nistonПрема подацима које је недавно објавио Републички завод за статистику, поред сталне тенденције раста посете и броја ноћења у граду Нишу је у јуну месецу ове године дошло до већег повећања броја туриста за 30%, од чега домаћих 29%, а страних 32% више у поређењу са истим месецом прошле године.

Када је реч о броју остварених ноћења туриста, у Нишу је у јуну ноћило 41% више туриста, од чега 47% домаћих и 32% страних, у поређењу са истим месецом прошле године што чини посебно добар податак због туристичке потрошње.

Овог викенда је у Нишу завршен и 20. јубиларни “Nišville” џез фестивал, који је, према речима организатора, ове године имао рекордну посећеност, али и рекордан број извођача (око 560), као и Четврти сајам вина “Wine and fine, 2014” на летњој позорници у Тврђави који је окупио како стручњаке из ове области, тако и многобројне хедонисте, љубитеље вина и гастрономије.
Још један успешан наступ управе за пољопривреду и развој села

10_2520_2107_sajamvinaУправа за пољопривреду и развој села, је и ове године узела учешће на Сајму вина и гастрономије који је одржан у нишкој Тврђави.

На штанду Управе, који је био један од најпосећенијих, представили су се најбољи произвођачи вина, ракија и сирева са територије Града Ниша.

Од произвођача вина, истакли су се Слободан Тодоровић из Сићева и Славиша Милојевић из Горњег Матејевца, а од произвођача природних ракија Витомир Игић из Горњег Матејевца и Александар Стојановић из Ниша. Посебно интересовање посетилаца је изазвао асортиман козјих сирева и качкаваља Добрице Радојковића из Островице, који уз помоћ Управе годинама води газдинство примарно оријетисано ка узгоју коза и преради козјег млека.

“Веома ми је драго што смо изазвали оволико интересовање наших суграђана и осталих посетилаца Сајма и што смо показали да произвођачи са нашег подручја имају знање и капацитете да произведу висококвалитетне производе. То је велики подстицај како за запослене у Управи тако и за произвођаче, који уз нашу помоћ могу да развију своју производњу ка врхунском производу”- изјавио је Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша.
Обилазак Суводолског потока

8_2519_2106_suvodolskipotokГрадоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и градски већник проф. др Жарко Ранковић обишли су данас Суводолски поток, водени ток који се из правца Сувог дола спушта ка насељу Брзи Брод и током кишних периода врло често нарасте у бујични ток који плави околне куће и обрадиве површине. Тренутно су у току радови на чишћењу растиња и продубљавању корита, како би се проток воде свео на прихватљиву меру током кишних дана.

“Суводолски поток у Брзом Броду ће бити у потпуности очишћен од растиња, а биће и продубљено корито како би могла бити прихваћена већа количина воде. Ово је привремено решење за овај проблематични водоток, али је у овом тренутку и једино изводљиво, јер је за трајно решење проблема неопходно измештање овог потока, за шта су потребна велика финансијска средства”, рекао је градоначелник и изразио наду да ће после завршетка радова у кориту Суводолског потока, могућност изливања овог водотока бити сведена на минимум.
Нацрт закона о ваздушном собраћају

8_2517_2104_letoviУ Градској кући у Нишу одржана је јавна расправа о нацрту закона о ваздушном саобраћају. Нацрт је представио помоћник министра за сектор ваздушног саобраћаја Зоран Илић.

До средине октобра нишки аеродром ће испунити све услове које предвиђа нови закон о ваздушном саобраћају, рекао је градоначелник Зоран Перишић на јавној расправи о закону о ваздушном саобраћају.

Новим законом о ваздушном саобраћају повећаће се сигурност и ефикасност ваздухопловства у Србији. Поред бројних нових одредби биће оформљена и два комитета у сврху побољшања ваздухополовста – Национални комитет за сигурност и програм за сигурност у ваздухопловству. Према речима помоћника министра Зорана Илића, нишки аеродром испуњава готово све услове одређене нацртом.

Према овом Нацрту закона аеродромски оператори ће имати мања права, а на великим аеродромима се уводе слотови.

Слот је одобрење које даје координатор за коришћење целокупне аеродромске инфраструктуре која је неопходна за обављање јавног авио-превоза.

Аеродромским оператерима се ограничава могућност да самостално формирају цене аеродромских услуга као и да самостално додељују субвенције и попусте авиопревозницима.

Предложеним нацртом аеродроми се деле на аеродроме са усклађеним редом летења и на координисане аеродроме од чега ће зависити начин на који аеродроми могу управљати слотовима.

Нацрт закона такође укида чартер летове на начин на који су они до сада били дефинисани. Према нацрту летови могу бити редовни или ванредни.
Почео фестивал НИШВИЛ 2014

8_2516_2103_nishvilleПрве вечери фестивала Нишвил 2014, градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић уручио је награду за животно дело истакнутој џез уметници Нади Павловић.

 Мало је певача који могу да се похвале тако феноменалном биографијом и неким њеним сегментима попут музицирања са џез оркестром Дјука Елингтона, џезирање са Чиком Коријом или понуда Џозефине Бејкер да се придружи њеној трупи, као и Лиз Мичел, чланице чувене групе Бони М и њене понуде да буде певачица у бенду који је обележио светску музичку сцену седамдесетих.

Део свог живота Нада је провела у Нишу, као ученица музичке школе, а генерације које памте добра стара времена са сетом се сећају слатких шездесетих година, школских игранки и Италијанских канцона које су тада биле у моди, а многе нишлије тада нису баш биле сигурне да ли је у град дошла Рита Павоне или Катарина Валенте, јер је Нада тако сјајно певала.

Незаобилазна је и прича везна за славну Арету Френклин, која је Нади после једног наступа у Немачкој пришла И питала је “Где сте научили тако добро да певате класичан амерички џез?”

 Нишвил 2014 наставља се и током викенда када ће публика моћи да ужива у наступима Кенди Далфер и других извођача.
Градоначелник Ниша за сарадњу са новинарским и медијским удружењима

mayorПоводом усвајања нових медијских закона и у циљу превазилажења појединих неспоразума са локалним медијима и новинарима, делегација представника међународних организација и медијских и новинарских удружења разговарала је са градоначелником Ниша проф. др Зораном Перишићем и његовим сарадницима.

Градоначелник Ниша је изразио спремност за примену нових медијских закона и позвао на сарадњу Мисију ОЕБС-а, Делегацију Европске уније и новинарска удружења како би се кроз примену нових законских норми, пре свега у процесу предстојеће приватизације Нишке телевизије, створили услови за транспарентно и ефикасно финансирање медијских пројеката.

У разговору је наглашена важност брзог доношења подзаконских аката, како би се локалним самоуправама омогућила лакша примена нових законских прописа и правовремено планирање буџета за 2015. годину.

У току вишесатног састанка, говорило се отворено о свим проблемима, посебно о важности критичког и аналитичког новинарства за унапређење и јачање демократског друштва, обавезама власти да финансијски помажу квалитетно информисање у јавном интересу, као и о одговорности нов инара и медија, а поводом појединих неоправданих и неетичких критика јавних функционера

У разговору са градским руководством Ниша учествовали су представници Мисије ОЕБС – Гордана Јанковић, шефица Одељења за медије и Мирослав Јанковић, правни саветник; представник Делегација Европске уније – Александар Ђорђевић, саветник за медије и информисање; потпредседник Независног удружења новинара Србије Жељко Бодрожић, и генерална секретарка Лоцал пресса Снежана Милошевић.Извештај са састанка на свом официјелном сајту објавило је Независно удружење новинара Србије (НУНС).
Свечано уручени уговори о финансирању омладинских пројеката

8_2515_2102_mladiprojektiУ Градској кући свечано уручени уговори о финансирању и суфинасирању омладинских пројеката, по градском конкурску у целокупном износу од 3 милиона динара. Конкурс је прошло 20 омладинских организација из Ниша. Уговоре су уручили министар омладине и спорта Вања Удовичић и градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић.

“Верујем да спајајући искуства старијих и енергију младих можемо да ппребродимо тежак економски тренутак у којем живимо и да се заједно боримо против највећег проблема савременог друштва, а то је пораст незапослености.

Сваког 12. августа широм света прослављају се и промовишу богатство и разноврсност вештина, знања и спремности младих да активно помогну заједници у којој живе.

Желим да честитам свим лауреатима и да наравно додељена средства искористе на прави начин у циљу унапређења живота младих у граду” рекао је градоначелник.

У Србији се Дан младих обележава од 2007. године, када је и основано Министарство омладине и спорта, а ове године обележен је под слоганом “Успостављање бољег света, партнерство са младима” са циљем да се да на значају омладини и спорту, као и да се представе најбољи млади таленти, стипендисти Фонда за младе таленте.
Међународни дан младих

8_2514_2101_mdmladihЧувени писац Бернард Шо рекао је давно да се не престајемо играти зато што остаримо; већ остаримо, зато што се престанемо играти. Зато је игра веома важна ствар у животу.

 Град Ниш се прикључио обележавању дана младих организацијом манифестације “Игре на води, млади без граница” која је одржана на базену “Чаир”.

 “Имам утисак да је сваки дан у години, дан младих, јер младост је наша покретачка снага, пуна енергије, оптимизма и љубави.

 Обележавајући овај дан посвећен управо вама младима, желим да ова доза поменутог оптимизма буде јача него икада, јер заправо у овим тешким временима остала је нада да ће сутра бити боље, а наше сутра то сте сви ви, наша снага је у вама вашој енргији и оптимизму.

 Кажу све је лако кад си млад, Али нажалост живимо у времену тешке економске неизвесности и велике незапослености, зато наш задатак мора бити јасан, а то је жестока борба против незапослености и једнако важно изградња другачијих друштвених и моралних вредности, јер живимо у свету где су одавно изгубљене јасне границе између правих и лажних вредности.” Рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

 У Србији се дан Младих обележава од 2007. године када је и основано Министарство омладине и спорта.

 Програм на базену одржан је под називом “игре на води, млади без граница”, и ова веома важна симболика, поручује нам да живот, а посебно младост не сме да познаје границе.