1

101. седница Градског већа

7_2523_2110_gradnisГрадоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је пре почетка данашње седнице Градског већа говорио о злоупотребама у појединим месним канцеларијама које су утицале на слабији прилив средстава у буџет Града.

“Пре неколико месеци, након што сам приметио да је пуњење буџета лоше, а пражњење обилно, дао сам иницијативу да се оформи комисија за утврђивање чињеничног стања коришћења објеката на 58 локација на територији Града Ниша, а у сагледавању трошкова месних канцеларија које се финансирају из буџета Града Ниша. Комисија је закључила да се, нажалост, доста средстава из буџета Града Ниша одлива и да Град плаћа ствари које не би требало да плаћа и предузели смо, наравно, одређене кораке.

Ево неколико примера:

МК Доња Трнава – неовлашћено прикључење на инсталације електричне енергије за бројило, од стране Н.Н. лица. За потребе других лица, користи се струја за потребе спортског бифеа, рефлектори на игралишту поред објекта и простор некадашње продавнице.

МК Станко Пауновић – уклопни сат (тајмер) за међублоковско улично осветљење на улазу у двориште у Горчи, прикључен је за бројило које региструје електричну енергију утрошену у месној канцеларији.

МК Доњи Комрен – утврђено је да се простор у сутерену користи као бифе од стране Н.Н. лица, а који је у моменту контроле био закључан, а да се простор на спрату користи за потребе Савета грађана, а све трошкове плаћа Град.

МК Јелашница – утврђено је да се електрична енергија користи за рад репетитора мобилне телефоније, а рачуни се достављају Служби за ОИКТ. За то је дошао рачун од девет и по милиона динара, а након што сам наложио контролу, почела је провера сваког појединачног рачуна.

Када дође рачун за канцеларију која има једну сијалицу и евентуално једну електричну пећ од 140.000 динара, онда се запитате шта то троши струју и испостави се да је то спортски бифе или, у другом случају, пекара. Сви ови случајеви предати су јавном градском правобранилаштву, а један део тога Полицијској управи у Нишу и одговорност ће бити утврђивана.

Само за ове 4 канцеларије, изузимајући 9.5 милиона дуга за струју, који смо, разуме се, пренели оператеру мобилне телефоније, а који, наравно, није имао никакве примедбе. штета је до 9. месеца 2012. године 5.822.791 динар, без камате. Поступак утужења преко јавног градског правобраниоца је покренут и у току је контрола” рекао је градоначелник.

„За мене је био изненађујућ слаб прилив средстава од станова који су у откупу или закупу, поготово у периоду од прошле године, када је ГСА постала индиректни корисник буџета Града Ниша. Током 2002. године, тадашњи Фонд за стамбену изградњу је продао велики број станова разним корисницима и направљен је типски уговор у коме се, у члану 5, наводи обавеза уписа хипотеке 1. реда на стан, у корист Фонда стамбене изградње, као средство обезбеђења повраћаја од одобреног кредита. То није учињено ни у једном случају и за око 130 станова није уписана хипотека. На основу тога начињена је огромна штета граду и настала су ненаплатива потраживања, јер су се фирме у међувремену угасиле, а која у овом тренутку износе 18.866.190 динара. Верујем да је ненаплатива и друга група потраживања.

То је један од разлога што је у буџет Града Ниша од почетка године ушло свега око 65.000 динара по основу закупа и откупа. Много управа не обавља свој посао добро, а сада могу да поменем и Управу за финансије и Управу за имовину и Службу за ОИКТ. То што је дошао исправан рачун на суму од 140.000 динара за једну МК, не значи да га без контроле треба прихватити, јер је на уредном ЗПТ обрасцу, а да се не запитате како је могуће да је тај рачун у реду.

“Налазили смо и пријављено сервисирање 5 клима у просторијама које имају само две, пријављено сервисирање мотора на које се ухватила паучина. До тог нивоа је ишла контрола и информације су предате правобранилаштву”.

Како каже заменик градоначелника, “поједена су два буџета” само преко нечињења Грађевинске инспекције. Доказ да је то тачно је 6.000 нових објеката између две легализације. То је епилог рада Грађевинске инспекције у Нишу.

На месту на коме сам, мој задатак је да радим савесно, поштено, одговорно и да сваки овакав случај, по сазнању да постоји, даље процесуирам. Ја нисам ни судија, ни полицајац, мој посао није да се бавим истраживањем, али је моја обавеза да пријавим кривично дело по сазнању да постоји.

Градско веће усвојило је данас и одлуку о начину и критеријумима за утврђивање аеродромских услуга, што је последњи корак пред доношење елабората, рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић. Тај елаборат ће створити услове да у Ниш дођу лоу кост компаније, а према Перишићевим речима постоји велика вероватноћа да од 31. марта следеће године са нишког аеродрома полете авиони једне до две лоу кост компаније.