Održana 95. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

7_2510_2097_kucaNa 95. sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković, jednoglasno su doneta rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljene regulacije distributivnog gasovoda od tačke N1 na distributivnoj gasovodnoj mreži “Industrijska zona Donje Međurovo” do MRS “Vulkan” u krugu fabrike “Vulkan” i Predloga odluke o izradi Plana detaljene regulacije magistralnog gasovoda teritoriji Grada Niša.

 Takođe jednoglasno, na osnovu instrukcija republičkih nadležnih organa, stavljena je van snage Odluka o pružanju pomoći ugroženim područjima od poplave na teritoriji Republike Srbije i doneto je novo. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pružanju pomoći ugroženim područjima od poplave na teritoriji Republike Srbije, o kome će se izjasniti odbornici Skupštine Grada na narednoj sednici, kao i o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša.

 Članovi Gradskog veća utvridili su Predlog odluke o mreži ustanova u kojima se obavlja predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a koji u ovu mrežu uvodi tri nova i jedno rekonstruisano obdanište, kao i predškolske grupe u školama u Čamurliji i Mezgraji, koje rade u okviru “Pčelice”.

 Data je saglasnost na konačni Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša. Kako je konkurs za nove gradske prevoznike završen 2. jula, kada su otvorene prispele ponude, do 12. avgusta će biti poznato kome će biti poveren javni gradski prevoz.

 Doneto je Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta “Narodna kuhinja”, čiji je nocilac Crveni krst Niš, a koji će do kraja godine doneti uštedu gradskom budžetu od 15 miliona dinara.

 Donet je Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da donese rešenje o dodeli stimulativnih sredstava sportskim organizacijama i Zaključak o odobravanju sredstava Gradskoj opštini Palilula na ime plaćanja zakupa stambenog prostora za smeštaj porodica ugroženih klizištem u selu Mramor za period jul i avgust 2014. godine.

 Na današnjoj sednici donet je i Predlog odluke o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže zamena kotlova na lož ulje kotlovima na drvenu biomasu i prirodni gas u školskim i predškolskim ustanovama, a pokrenuta je izrada planova generalne regulacije obilazne pruge na području Grada Niša, plana razmeštaja bašti ugostiteljskih objekata, plana detaljne regulacije skijališta “Bojanine Vode”, kompleksa trafo stanice Niš 6, a jednoglasno je usvojen Predlog odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Niša.

Možda Vas zanima i sledeće...