Одржана 95. седница Градског већа

image_pdfimage_print

7_2510_2097_kucaНа 95. седници Градског већа, којом је председавао заменик градоначелника Ниша Љубивоје Славковић, једногласно су донета решења о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљене регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи “Индустријска зона Доње Међурово” до МРС “Вулкан” у кругу фабрике “Вулкан” и Предлога одлуке о изради Плана детаљене регулације магистралног гасовода територији Града Ниша.

 Такође једногласно, на основу инструкција републичких надлежних органа, стављена је ван снаге Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије и донето је ново. Решење о утврђивању Предлога одлукe о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије, о коме ће се изјаснити одборници Скупштине Града на наредној седници, као и о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша.

 Чланови Градског већа утвридили су Предлог одлукe о мрежи установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање, а који у ову мрежу уводи три нова и једно реконструисано обданиште, као и предшколске групе у школама у Чамурлији и Мезграји, које раде у оквиру “Пчелице”.

 Дата је сагласност на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша. Како је конкурс за нове градске превознике завршен 2. јула, када су отворене приспеле понуде, до 12. августа ће бити познато коме ће бити поверен јавни градски превоз.

 Донето је Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта “Народна кухиња”, чији је ноцилац Црвени крст Ниш, а који ће до краја године донети уштеду градском буџету од 15 милиона динара.

 Донет је Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о додели стимулативних средстава спортским организацијама и Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2014. године.

 На данашњој седници донет је и Предлог одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена котлова на лож уље котловима на дрвену биомасу и природни гас у школским и предшколским установама, а покренута је израда планова генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша, плана размештаја башти угоститељских објеката, плана детаљне регулације скијалишта “Бојанине Воде”, комплекса трафо станице Ниш 6, а једногласно је усвојен Предлог одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Ниша.

You may also like...