NIS finansira 13 projekata iz Niša

0_2477_2064_nisprojektiKompanija NIS a. d. Novi Sad do kraja ove godine podržaće 164 projekta koji imaju za cilj da doprinesu ekonomskom i društvenom napretku gradova i opština širom Srbije, koji su odabrani na Javnom konkursu u okviru programa podrške lokalnim zajednicama, koji se sprovodi pod sloganom “Zajednici zajedno”.

NIS je ove godine izdvojio 110,5 miliona dinara za projekte koje će realizovati udruženja građana, sportska i strukovna udruženja sa sedištem na teritoriji 11 opština sa kojima kompanija ima sporazum o saradnji: Beograd, Novi Sad, Niš, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Žitište, Kanjiža, Srbobran i Čačak.

Iz Niša je podržano 13 projekata u ukupnom iznosu od pet miliona dinara.

Prema unapred utvrđenim kriterijumima, Komisija sastavljena od predstavnika NIS i predstavnika gradova i opština izabrala je najbolje od 1.173 prijavljena projekta.

Prilikom odabira projekata procenjivan je značaj rešavanja problema za lokalnu zajednicu, kao i uključenost lokalne zajednice u sve faze projekta, opravdanost budžeta u odnosu na predložene aktivnosti, relevantnost problema kojim se projekat bavi u odnosu na potrebe lokalne zajednice, kao i usklađenost postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata. Takođe, vodilo se računa i o tome da ravnopravnu podršku imaju projekti iz pet oblasti: sporta, kulture, nauke, zaštite životne sredine, kao i pomoći socijalno ugroženim grupama.

Izabrani projekti treba da doprinesu edukaciji lokalnog stanovništva u oblasti ekologije, uključivanju mladih i posebnih, osetljivih grupa u sportske aktivnosti, afirmaciji i promociji zdravog načina života, revitalizaciji i unapređenju kulturnih, edukativnih i sportskih objekata i sadržaja.

Rok za realizaciju projekata je 31. decembar 2014. godine.

NIS već šest godina zaredom podržava razvoj lokalnih zajednica kroz program društvene odgovornosti “Saradnja radi razvoja”. Iz godine u godinu, uvećava se iznos sredstava, kao i broj prijavljenih projekata, kojih je ove godine bilpo skoro duplo više u odnosu na proteklu godinu.

Detaljne rezultate konkursa možete naći na sledećem linku:

http://zajednicizajedno.nis.eu/rezultati-konkursa

Rezultati konkursa za Niš:

NIŠ – budžet Grada 5,000,000.00 RSD
Redni broj Organizacija Projekat Odobreni budžet
1 Centar za zaštitu potrošača i unapređenje kvaliteta života građana FORUM “Voda za život/radionice u dečijim vrtićima i ugradnja senzora za kontrolu potrošnje vode na česmama” 500,000.00
2 Udruženje za lokalni razvoj Kamenica „Škola fer pleja/podizanje kvaliteta života dece iz socijalno i materijalno ugroženih porodica, dece i mladih bez roditeljskog staranja” 400,000.00
3 Sunce “Servis podrške i unapređenja kvaliteta života PLHIV kroz razne usluge socijalnog servisa za PLHIV” 500,000.00
4 Udruženje mladih “Omladinski kutak” “Ugasi svetlo/edukacija i konkretno rešavanje problem rasipanja električne energije” 250,000.00
5 Snaga mladih „Znanjem za budućnost/motivacija samohranim majkama, pružanje istih šansi za edukaciju dece samohranih majki” 300,000.00
6 Baza alternativne umetnosti i kulture – B.A.U.K. “UrbaNIS(H) 2/podrška mladim neafirmisanim alternativnim stvaraocima” 300,000.00
7 Udruženje “Pravi Korak” “Učionica u prirodi/izrada letnje učionice u školskom dvorištu” 646,820.00
8 …Iz kruga – Niš “Reci STOP nasilju!/osnivanje SOS telefona za žene sa invaliditetom koje su žrtve nasilja” 386,800.00
9 Rotarakt klub “Niš Naissus” „Kreativni za decu, zajedno za zdravstvo!/izgradnja kapaciteta za kreativno provođenje vremena dece stacionirane na Dečjoj klinici” 266,380.00
10 Udruženje ”Niška saobraćajna unija” “Promovisanje biciklističkog saobraćaja rešavanjem problema parkiranja bicikala obezbeđivanjem potrebnih površina i afirmacija zdravog načina života” 250,000.00
11 Pedagoško društvo informatičara Srbije – Niš “Besplatni video kursevi računara/video tutorijal i edukacija iz fizike u okviru sajtu Uči slobodno” 600,000.00
12 Odred izviđača “Potpukovnik Goran Ostojić” “Zeleno, volim te zeleno/aktivnosti podizanja ekološke svesti učenika u teoriji i praksi, uz čišćenje obale reke Nišave” 300,000.00
13 Udruženje građana za promociju obrazovanja i socijalne inkluzije “Drugačiji Zajedno” “Centar za razvoj komunikacijskih i životnih veština za osobe sa intelektualnim smetnjama/stvaranje nestigmatizirajućeg prostora za učenje osoba sa intelektualnim smetnjama” 300,000.00
UKUPNO 5,000,000.00