Niš i Vizantija

8_2464_2050_nisivizantijaNaučni skup po 13. put okuplja istaknute istraživače naše prošlosti na Dan sv. cara Konstantina i carice Jelene, sa ciljem da se evropska naučna javnost upozna o značaju Niša za svekoliki hrišćanski svet. Skup je blagosolovio Vladika Niški dr Jovan, a gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić rekao je da su impozantne brojke vezane za ovaj skup”. Do sada je preko 500 eminentnih naučnika učestvovalo na ovom samitu posvećenom Nišu i Vizantiji, objavljeno je 12 zbornika na preko 6000 strana, što govori o ozbiljnosti i veličini ovog naučnog skupa” rekao je gradonačelnik.

 Cilj organizatora naučnog skupa je da doprinese sveobuhvatnijem rasvetljavanju ranohrišćanske, vizantijske i postvizantijske prošlosti Niša, kao i njen odjek na potonje duhovno, kulturno i umetničko stvaralaštvo Niša, Balkana i Evrope. To podrazumeva interdisciplinarnost i prisustvo istoričara umetnosti, istoričara, arhitekata, arheologa, klasičnih filologa, istoričara književnosti, teologa, filozofa.

 Okupljanje uglednih naučnika, posebno onih sa Balkana, i usmeravanje njihovih znanja na prostore grada Niša, od neprocenjivog je značaja u rasvetljavanju mnogih nepoznanica iz istorijsko-umetničke prošlosti Niša i oblasti koja mu gravitira. Samo na temeljima znanja o bogatoj hrišćanskoj prošlosti može se doći do prave slike o gradu Nišu.

 Zadatak simpozijuma je da skrene pažnju evropske naučne javnosti na značaj Niša za svekoliki hrišćanski svet. Ove godine skup je posvećen devetstotoj godišnjici od rođenja velikog srpskog župana Stefana Nemanja, kasnije monaha Svetog Simeona Mirotočivog.