Ожана 87. седница Градског већа

image_pdfimage_print

sednicaaaaaaaaaaaaaaaЧланови Градског већа једногласно су на данашњој седници којом је председавао градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, прихватили Закључак о доприносу носиоца јавних функција мерама штедње чијом ће се применом уштедети четири милиона динара у градском буџету.

 Како је појаснио градоначелник Перишић, овај закључак је тек почетак штедње, а осим на коришћењу службених возила и мобилних телефона, штедиће се и тако што се неће наплаћивати дневнице за службена путовања у земљи и иностранству. Он је истакао да за ову меру штедње има подршку и председника Скупштине Града и да очекује подршку свих носилаца јавних функција. Према речима заменика градоначелника Љубивоја Славковића, начелници градских управа и служби добили су упутства да још једном размотре све могућности за уштеду за сваку ставку у њиховом буџету.

 На данашњој седници једногласно су прихваћена и решења о давању сагласности на Програм рада Зоохигијенске службе за 2014. годину, Програм одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша за 2014. годину, Програм одлагања комуналног отпада и Програм сакупљања отпада и прања типских посуда за 2014. годину, као и Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза којим ће се дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по испостављеним ситуацијама за извршене услуге хватања, чувања и лишавања живота напуштених паса и мачака на савремен и хуман начин и Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по испостављеним ситуацијама за извршене услуге јавне хигијене.

 Према речима члана Градског већа ресорно задуженог за ову област Милоша Банђура, ови програми веома су слични програмима који су били на снази ранијих неколико година, јер је за те намене била опредељена и иста или мања свота буџетских средстава. Он је напоменуо да је прошле године било опредељено око 10.5 милиона динара за програм зоохигијене, а ове године осам милиона динара. Међутим, како ова средства нису исплаћена ЈКП „Медиани“, дуг према овом предузећу биће, према споразуму, плаћен до 2018. године.

 Градско веће је усвојило и предлог решења о давању сагласности спортском удружењу „ЈОГА ЦЕНТАР НИШ“, да употребљава име Града Ниша у свом називу и Решење којим се констатује престанак мандата начелника Управе за грађанска стања и опште послове, због подношења оставке на функцију.

 Такође је донето и Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и мањинска права и Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и мањинска права. Члан Градског већа Срђан Алексић упутио је позив грађанима да поднесу своје предлоге за чланове овог савета, а јавни позив ће бити објављен на градском сајту и у дневној штампи.

Усвојен је и Закључак којим се покреће иницијатива за предузимање активности у циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра. Како је образложено, општине из непосредног окружења су заинтересоване да буду суоснивачи ове институције и да Заводу за урбанизам поверавају послове, тако да се од тога могу очекивати и приходи од 40 милиона динара, што ће створити могућности за добар пословни биланс.

You may also like...