Svetski dan samostalnog života

image_pdfimage_print

8_2429_2017_dansamostalnogzivotaEvropska mreža za samostalni život ENIL proglasila je 5. maj za Dan samostalnog života i ove godine se taj dan obeležava u svim zemljama EU na različite načine, ali u svetlu sveopštih mera štednje koje naročito utiču na podršku samostalnom životu osoba sa invaliditetom.

 Dan samostalnog života potekao je kao težnja američkih aktivista sredinom šezdesetih godina prošlog veka da se ukaže na brojne nepravilnosti u svim sferama života kojima se krše prava osoba sa invaliditetom.

 “Ovaj dan, prilika je da pružimo podršku Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom i ukažemo na činjenicu da osobe sa invaliditetom i dalje žive u institucijama, odvojeni od stvarnog sveta i da je potrebna stalna podrška ovim ljudima kako bi ostvarili svoja zakonska prava i kako bi svi vidovi diskriminacije bili iskorenjeni. U filozofiji samostalnog života osobe sa invaliditetom se posmatraju pre svega kao građani pa tek onda kao korisnici usluga zdravstvenih centara. Sve ovo podrazumeva I uklanjanje infrastrukturnih I institucionlanih barijera i usvajanje principa univerzalnog dizajna koji uz učešće personalnih asistenata omogućavaju dostizanje jednakih mogućnosti za ovu kategoriju stanovništva. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu ima 29 korisnika odnosno isto toliko personalnih asistenata, što je trenutno najveći broj personalnih asistenata u Srbiji.

 Važno je pokazati solidarnost sa ovim osobama, kojima se globalnim merama štednje smanjuju mogućnosti za samostalni život, a primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom se odlaže ili unazađuje”, rekao je gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić povodom dana samostalnog života.

 Ove godine na Međunarodni dan samostalnog života, organizuje se tzv. “Šetnja srama”, marš solidarnosti u Briselu, koja je deo belgijskog doprinosa međunarodnoj kampanji “Zaustavite štednju na invalidnosti” koju je organizovala Mreža sa samostalni život Evrope – ENIL.

Možda Vas zanima i sledeće...