Otvorene IKT klaster akademija

Zahvaljujući USAID projektu održivog lokalnog razvoja u Nišu će biti realizovan projekat IKT klaster akademije sa ciljem da podstakne IKT kompanije da aktivno učestvuju u edukaciji budućih zaposlenih, te da...