Naučna podrška ponovnom razvoju Niša

Niš ima komparativnu prednost, jer poseduje Univerzitet, u čijem sastavu se nalazi 13 fakulteta, gde radi nekoliko stotina profesora i preko hiljadu istraživača. Nauka je nešto bez čega ne može...