Потписан споразум о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце

image_pdfimage_print

8_2401_1990_zastitadeceУ градској кући потписан је споразум о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од злостављања и занемаривања на подручју града Ниша, који представља и формално успостављање сарадње између свих релевантних градских и републичких институција, које у оквиру својих надлежности могу да заштите права детета.

 “Желимо да по први пут мобилишемо све своје снаге и ујединимо се с циљем да се ефикасније и енергичније реагује у ситауцијама које су нажалост све чешће, а када су угрожена права дететаа. Верујем да ће се и резултати врло брзо видети, јер ће широком акцијом свих надлежних и њиховом међусобном координацијом бити омогућен ефикаснији одговор на случајеве насиља над децом њиховог занемаривања или злостављања. Имамо довољно стручних кадрова у нашим службама који могу адекватно да реагују и помгну да се стопа насиља смањи”, рекао је на церемонији потписивања споразума градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и додао да “поред координисаног деловања наш циљ је и да се смањи и убрза процедура од препознавања проблема до реакције друштва. Подаци о броју злоупотреба су различити, али не морамо да напомињемо да када су у питању усамљени или спорадични случајеви реакција друштва мора да постоји да буде брза и ефикасна.”

Визија која се промовише овим споразумом је да сва деца не територији града Ниша без обзира на пол узраст и национално или етничко порекло и породични статус одрастају у безбедном окружењу, ослобођеном сваког вида насиља у коме се поштују личност и достојанство детета, уважавају потребе и развојне могућности детета.

Заштита деце веома сложен процес и захтева сталну сарадњу и координацију како би интервенција била ефикасна. Злоупотеба деце подразумева све облике физичког, емоционалног или сексуалног злостављања, те занемаривање или комерцијалну и другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља, развоја, достојанства и живота детета.

You may also like...