Kolektivni ugovor sa javno – komunalnim preduzećima

Grad Niš i predstavnici reperezentativnih sindikata javnih preduzeća u stambeno-komunalnim delatnostima potpisali su danas posebni kolektivni ugovor kojim se regulišu prava i obaveze radnika ovih preduzeća. U ime grada ugovor...