Презентација нацрта стратегије пољопривредне и руралног развоја 2014 – 2024

image_pdfimage_print

0_2384_1972_ruralnirazvojНова стратегија пољопривреде дефинише развојне циљеве и приоритете уз потпуно уважавање концепта одрживог развоја и јачање нове улоге пољопривреде у економији и друштву. У Нишу је одржана презентација Нацрта Стратегије пољопривредне и руралног развоја 2014 – 2024, овом стратегијом дефинисана су нова решења за праведнију и равномернију расподелу расположивих средстава свим потенцијалним корисницима.

 Нацрт је представио државни секретар Министарства пољопривреде Данило Голубовић, а претходно је такође државни секретар у овом министарству Жељко Радошевић обишао пољопривредна газдинства у околини Ниша.

 Помоћник градоначелника Ниша проф. др Јован Стојковић рекао је у уводу представљања нацрта да “Република Србија има велики потенцијал у сектору пољопривредне производње захваљујући повољним климатским условима, добрим природним карактеристикама земљишта и расположивим водним ресурсима, али тај потенцијал није у потпуности искоришћен.

 Руралне области у Републици Србији покривају 85% територије земље са више од половине од укупног броја становника (55%), и по основним развојним показатељима значајно заостају за урбаним срединама. Неки од основних проблема и трендова са којима се суочавају скоро све руралне области су смањење броја пољопривредника и миграције сеоског становништва у урбане средине.

 сРеформа пољопривредне политике требало би да допринесе стварању поузданог и атрактивног пословног амбијента у пољопривредно прехрамбеном сектору, да обезбеде већу стабилност дохотка пољопривредних произвођача и благостање сеоског становништва.

You may also like...