1

Персонални асистенти и у 2014. години

ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И У 2014. ГОДИНИГрадско веће једногласно је донело Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта “Сервис персоналних асистената Ниш 4 – СПАН 4”. Овај пројекат траје 12 месеци, носилац пројекта је Центар за самостални живот инвалида Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш.

 

Укупна вредност пројекта је 11. 574. 896, 00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у износу од 10. 777. 000, 00 динара или 93, 106%.

Како је образложила начелница Управе за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту Мирјана Поповић, Град Ниш је 2011, 2012. и 2013. године учествовао и суфинансирао Пројекат “Сервис персоналних асистената Ниш – СПАН”, који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, увођењем персоналног асистента као нове услуге социјалне заштите. Како је пројекат оправдао своје постојање и спровођење, Градско веће одлучило је да се настави са истом праксом у спровођењу овог облика социјалне заштите.

Персонални асистенти омогућују корисницима већу самосталност, учешће, одговорност као и бољи квалитет живота. Корисници пројекта су 28 особа са инвалидитетом које су радно или друштвено активни, баве се спортом, волонтерским радом или се допунски образују, а имају отежавајуће породичне или социјалне околности. Персонални асистенти ће превасходно бити oсобе које су радиле као персонални асистенти код одређених корисника и друге незапослене особе са евиденције Националне службе за запошљавање.