Akti Gradskog veća Grada Niša za 2012. godinu

24.12.2012 Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta...