Obaveštenje o održavanju javne rasprave – Nacrt zakona klimatske promene Niš

image_pdfimage_print

REPUBLIKA SRBIJA

Grad Niš-Gradska uprava grada Niša

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Broj: 142/2018-14

Datum: 19.03.2018. godine

OBAVEŠTENJE

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama, u Nišu dana 30.03.2018. godine u prostorijama Gradske uprave grada Niša, ul. Nikole Pašića br.24, sala br. 30, prvi sprat, u periodu od 12,00 do 14,00 časova.
Zakon ima za cilj uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i drugih informacija od značaja za oblast klimatskih promena.
Nacrt zakona sa pratećim Obrazloženjem, Program javne rasprave i ostale relevantne informacije možete pronaći na: http://www.ekologija.gov.rs/ministarstvo-zapocinje-postupak-javne-rasprave-za-zakon-o-klimatskim-promenama/?lang=lat

Nacrt zakona sačinjen je u okviru rada radnih grupa koje su obrazovane rešenjem ministra, a primedbe, predlozi i sugestije u cilju unapređenja kvaliteta Nacrta zakona mogu se dostaviti tokom prezentacije, kao i putem elektronske pošte na adresu: danijela.bozanic@ekologija.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – klimatske promene”.

Gradska uprava grada Niša-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poziva sve zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi.
Dokumente:

možete preuzeti i na zvaničnom sajtu grada Niša: www.gu.ni.rs

 

SEKRETAR
Ivana Krstić s.r.