Skupština Grada Niša

image_pdfimage_print

Mr Rade Rajković

Rade Rajkovic malaPredsednik Skupštine

Prof. dr Mile Ilić

prof-dr-mile-ilic malaZamenik predsednika Skupštine

Ružica Đorđević

Ruzica Djordjevic malaSekretar Skupštine

Milena Kostić

Milena Kostic malaZamenik sekretara Skupštine

Adresa: Nikole Pašića br. 24, 18000 Niš
Telefon: 018/504 – 422
Faks: 018/504 – 424
E-mail: skupstinagradanisa@gu.ni.rs

Skupština Grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti,  utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu čine odbornici,  koje biraju građani na neposrednim izborima,  tajnim glasanjem,  u skladu sa zakonom i Statutom Grada.

Skupština Grada je konstituisana izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara Skupštine.  Skupština Grada Niša ima 61  odbornika. Sastav Skupštine Grada Niša možete videti ovde, a pitanja niškim odbornicima možete poslati preko sledećeg formulara.

Skupština Grada osniva stalna radna tela, kao i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti.

Radna tela daju obrazloženo mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom Grada.

Sednice Skupštine Grada saziva predsednik Skupštine po potrebi, a najmanje jedanput u tri meseca.