PROBNA

AKTI GRADSKE IZBORNE KOMISIJE PROGLAŠENE IZBORNE LISTE
Kontakt podaci GIK-a:
telefon 018 505 677
faks 018 505 678
adresa: ul. Nikole Pašića 24, 18000 Niš
e-mail: gik@gu.ni.rs

Poslednja sednica GIK-a:

51. SEDNICA GIK- a