Локални избори 2020. године

АКТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Контакт подаци ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:
телефон 018/505-518
факс
адреса: ул. Николе Пашића 24, 18000 Ниш
е-маил: gik@gu.ni.rs

СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

2. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

3. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

4. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

5. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

7. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

8. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

9. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

10. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

11. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

12. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

13. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

14. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

15. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

16. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

17. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ