Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI

ODLUKA O  IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI
Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (09.07. – 24.07.2020).

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (trajanje konkursa , od 09.07. – 24.07.2020. godine)

Konkurs

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2 – Finansijski izveštaj

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 2 – Narativni izveštaj
Obaveštenje da će se od 11.07. do 12.07.2020. god. obaviti IV tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 11.07. do 12.07.2020. god. obaviti IV tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

 
Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2020.godini

Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2020.godini (03.07.2020.god.)
Obaveštenje da će se od 17.06. do 24.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnih prostorija Grada Niša

Obaveštenje da će se od 17.06. do 24.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnih prostorija Grada Niša
Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
Obaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša 
Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša na današnjoj sednici doneo je Zaključak o nastavku radnji u sprovođenju Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg, broj 835-1/2020-01 od 06.03.2020. godine .

Rok za podnošenje zahteva produžava se do 22.05.2020. godine, do 15 časova.

Svi do sada podneti zahtevi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini ostaju da važe (roditelji ili staratelji koji su već podneli zahtev pre uvođenja vanrednog stanja ne podnose opet isti).
Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata kojima se odbacuju prijave za stipendiranje kandidata

 

 

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj 28.4.2020.godine, donela je

 

                                                                          ODLUKU

 

       I    ODBACUJU SE prijave za stipendiranje kandidata koji su iste podneli po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i to:

 

  1. Bojičić Petar Jovan, student šeste godine Medicinskog fakulteta u Nišu
  2. Mirković Bojan Marko, student treće godine Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

kao NEBLAGOVREMENE.

 

       II   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:  Imenovani iz stava I koji nije zadovoljan ovom Odlukom može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, zaključno sa 12.05.2020. godine.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

       Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv za dodelu stipendija iz budžeta Grada. Članom 11a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Postupajući po navedenim odredbama Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3/2020-12 od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020-12 od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj  321-4/2020-12 od  14.01.2020. godine, objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24  ,Niš,dana 28.01.2020. godine. Navedenim Javnim pozivom je propisano da se prijave podnose najkasnije do 12.02.2020.godine.

Komisija je izvršila uvid u prispele prijave i utvrdila da je kandidat Bojičić Petra Jovan  prijavu podneo 14.02.2020.godine, 2 dana nakon isteka roka, a kandidat Mirković Bojan Marko  prijavu podneo 18.02.2020.godine, 6 dana nakon isteka roka.

                                                                                                                      

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Predsednik  Komisije

Broj: 4395-4/2020-12

 

U Nišu  28.4.2020. godine                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Marijan Mišić s.r.

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata  kojima se ODBACUJU prijave za stipendiranje kandidata(.docx)