Odluka Komisije za sprovođenje Konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti boračko – invalidkse zaštite

Odluka Komisije za sprovođenje Konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti boračko – invalidkse zaštite
Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).

Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti boračko inval.zaštite u 2020.godini

Lista vrednovanja  i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za  finansiranje  i sufinansiranje programa  od javnog interesa koje  realizuju udruženja  u oblasti boračko inval.zaštite u 2020.godini
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 2020

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa  u oblasti zaštite životne sredine 2020, od dana 11.05.2020. godine
Pitanja i odgovori- 23.4.2020

Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” (dokument “Pitanja i odgovori.23.4.2020.)
Obaveštenje o produžetku roka- PROJEKTI OCD-2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje predloga projekata organizacija civilnog društva na Javnom konkursu za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” (dokument “Produžetak roka – PROJEKTI OCD-2)

 
Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata, raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.

Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata, raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.
Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”
Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” i Upitnik za mentore

Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, od dana, 06.04.2020. godine