Obaveštenje da će se od 17.09.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

Obaveštenje da će se od 17.09.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-17.09.2020.-god.-obaviti-tretman-suzbijanja-larvi-komaraca-.pdf

 
Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola
Obaveštenje da će se od 11.09. do 12.09.2020. god. obaviti VII tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 11.09. do 12.09.2020. god. obaviti VII tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
Obaveštenje da će se od 07.09. do 11.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 07.09. do 11.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

 
Obaveštenje da će se od 01.09. do 04.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije u objektima i dezinsekcija krpelja u dvorištima PU Pčelica

Obaveštenje  da će se  od 01.09. do 04.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije u objektima i dezinsekcija krpelja u dvorištima PU Pčelica
Obaveštenje da će se od 21.08. do 22.08.2020. god. obaviti VI tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

 

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-21.08.-do-22.08.2020.-god.-obaviti-VI-tretman-suzbijanje-odraslih-formi-komaraca-na-teritoriji-grada-Niša.pdf
Obaveštenje da će se 19.08.2020. god. obaviti suzbijanje larvi komarac na teritoriji lokalne samouprave grad Niš-nišavski okrug

Obaveštenje da će se 19.08.2020. god. obaviti suzbijanje larvi komarac na teritoriji lokalne samouprave grad Niš-nišavski okrug
Obaveštenje da će se 21.08.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

Obaveštenje da će se 21.08.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost
Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša