Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Prijavni formular za besplatne obuke za mlade
Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (09.07. – 24.07.2020).

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (trajanje konkursa , od 09.07. – 24.07.2020. godine)

Konkurs

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2 – Finansijski izveštaj

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 2 – Narativni izveštaj
Privredna Komora Srbije, kao partner na projektu „Budući gradovi jugositočne Evrope“ je objavila konkursnu dokumentaciju za prikupljanje ponuda za uslugu izrade Plana razvoja grada Niša 2021-2027

Privredna Komora Srbije, kao partner na projektu „Budući gradovi jugositočne Evrope“ je objavila konkursnu dokumentaciju za prikupljanje ponuda za uslugu izrade Plana razvoja grada Niša 2021-2027 na sledećem linku:

https://pks.rs/strana/pks-nabavke
LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2020 i Zaključak Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  2020, od dana 24.06.2020. godine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini, od dana 19.06.2020. godine
LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020, od dana 12.06.2020. godine

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/LISTA-VREDNOVANJA-I-RANGIRANJA-OCD-2020.pdf
Odluka Komisije za sprovođenje Konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti boračko – invalidkse zaštite

Odluka Komisije za sprovođenje Konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti boračko – invalidkse zaštite
Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).

Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti boračko inval.zaštite u 2020.godini

Lista vrednovanja  i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za  finansiranje  i sufinansiranje programa  od javnog interesa koje  realizuju udruženja  u oblasti boračko inval.zaštite u 2020.godini
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 2020

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa  u oblasti zaštite životne sredine 2020, od dana 11.05.2020. godine