267. Sednica GV 04.08.2020. godine

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 30.000.000 dinara, na period od godinu dana

 
266. Sednica GV – 03.08.2020.

 1.  Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine

 
265. Sednica GV – 30.07.2020

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Niša o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 3. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu, u iznosu od 30.000.000,00 dinara
 5. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-113/2015-09 od 27.07.2015. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DEJAN STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Avensis 2.0D-4DSDM/T6 LUNA“, sa evidencionim brojem 010
 6. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-191/2017-09 od 19.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Classic 1.2 Combi“ sa evidencionim brojem 886
 7. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-97/2018-09 od 28.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Ibiza“ sa evidencionim brojem 881
 8. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-142/2018-09 od 13.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen C4“ sa evidencionim brojem 674
 9. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-131/2020-09 od 04.06.2020. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 581
 10. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-158/2018-09 od 22.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu PRIVREDNO DRUŠTVO MIJOS PLUS DOO NIŠ-CRVENI KRST odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Niša vozilom „Honda Insight“ sa evidencionim brojem 492Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Prijavni formular za besplatne obuke za mlade
Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 28.07. do 29.07.2020. god. obaviti V tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša
264. sednica GV – 15.07.2020.

 1. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „INO-REG: Inovacioni ekosistem kao pokretač regionalne konkurentnosti Nišavskog okruga“
 2. Rešenje o realizaciji projekta „Akademija novih zanimanja“ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI

ODLUKA O  IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI
263. sednica Gradskog veća – 10.07.2020.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da JP „Nišstan“ Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP „Nišstan“ Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu danaKonkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (09.07. – 24.07.2020).

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini (trajanje konkursa , od 09.07. – 24.07.2020. godine)

Konkurs

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2 – Finansijski izveštaj

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 2 – Narativni izveštaj