4. sednica GV – 08.09.2020.
3. sednica GV – 7.9.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2019. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu2. sednica GV – 03.09.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju Glavnog urbaniste Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o razrešenju Komisije za planove Grada Niša
 3. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privredno-ekonomskog saveta269 sednica GV – 11.08.2020.

 1. Rešenje o pristupanju izradi Strategije pošumljavanja teritorije grada Niša – I faza
 2. Rešenje o pristupanju izradi Elaborata o detaljnoj prospekciji i karakterizaciji višegodišnjeg industrijskog otpada, stepenu i rasporedu kontaminiranog zemljišta na lokaciji Elektronske i Mašinske industrije Niš268. Sednica GV 07.08.2020. godine

 1. Rešenje o realizaciji projekta „Projekat podizanja vetrozaštitnog pojasa deponije Bubanj”
 2. Rešenje o prihvatanju realizacije i finansiranja programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2020. godini267. Sednica GV 04.08.2020. godine

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 30.000.000 dinara, na period od godinu dana

 
266. Sednica GV – 03.08.2020.

 1.  Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine

 
265. Sednica GV – 30.07.2020

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Niša o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 3. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu, u iznosu od 30.000.000,00 dinara
 5. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-113/2015-09 od 27.07.2015. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DEJAN STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Avensis 2.0D-4DSDM/T6 LUNA“, sa evidencionim brojem 010
 6. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-191/2017-09 od 19.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Classic 1.2 Combi“ sa evidencionim brojem 886
 7. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-97/2018-09 od 28.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Ibiza“ sa evidencionim brojem 881
 8. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-142/2018-09 od 13.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen C4“ sa evidencionim brojem 674
 9. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-131/2020-09 od 04.06.2020. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 581
 10. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-158/2018-09 od 22.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu PRIVREDNO DRUŠTVO MIJOS PLUS DOO NIŠ-CRVENI KRST odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Niša vozilom „Honda Insight“ sa evidencionim brojem 492264. sednica GV – 15.07.2020.

 1. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „INO-REG: Inovacioni ekosistem kao pokretač regionalne konkurentnosti Nišavskog okruga“
 2. Rešenje o realizaciji projekta „Akademija novih zanimanja“263. sednica Gradskog veća – 10.07.2020.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da JP „Nišstan“ Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP „Nišstan“ Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu dana