Измена административних процедура – одсек за породицу

image_pdfimage_print

Шифра АП DS. 1-4 Захтев за накнаду за прво дете

Шифра АП DS. 1-4-1 Захтев за накнаду дела трошкова приватни вртићи

Шифра АП DS. 1-4-2 Захтев за регресирањетрошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју

Шифра АП DS. 1-4-3 Захтев за потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш (бесплатан боравак)

Шифра АП DS. 1-4-4 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ

Шифра АП DS. 1-4-5 Захтев за посебну негу

Шифра АП DS. 1-5 Захтев за остваривање права на месечну новчану помоћ породици са дуплим близанцима, тројкама и четворкама

Шифра АП DS. 1-9 Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

Шифра АП DS. 1-12 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ

Шифра АП DS. 4-8 Захтев за остваривање права на субвенцију за запошљавање трудница (образац за послодавца)

Шифра РД-1 ЗАХТЕВ за родитељски додатак мајке

Шифра РД-2 ЗАХТЕВ за родитељски додатак оца