Измена административних процедура – одсек за борачку заштиту

Шифра АП DS 3-15 Захтев за остваривање права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца Партизанске споменице 1941

Шифра АП DS. 3-10 Захтев за остваривање права на додатак за негу и помоћ

Шифра АП DS. 3-11 Захтев за остваривање права на накнаду за време незапослености

Шифра АП DS. 3-14 Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

Шифра АП DS. 3-17 Захтев за остваривање права на породични додатак

Шифра АП DS.3-16 Захтев за остваривање права на месечно новчано примање

Шифра АП DSZ. 3-4 Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину

Шифра АП DSZ. 3-22 Захтев за оствариванје права на борачки додатак

Шифра АП ДС. 3-1 Захтев за остваривање права на личну инвалиднину ратних, мирнодопских војних инвалида