Избори 2020. године – СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

2. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

3. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

10. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

11. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

12. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

13. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

14. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

15. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

16. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

17. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

18. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

19. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

20. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

21. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

22. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

23. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

24. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

25. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

26. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

27. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

  • Седница је одржана

28. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

29. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

30. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

  • Седница је одржана

31. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

32. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

33. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

34. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

35. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

36. СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ