Жалбена комисија

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса. Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

Документа: