Služba načelnika Gradske uprave

image_pdfimage_print

 

Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/505-511
Faks: 018/505-512
E-mail adresa: SNGU.Info@gu.ni.rs

Informator Službe načelnika Gradske uprave


 

ŠEF SLUŽBE PO OVLAŠĆENJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE: Marija Andonović

Tel: 018/505-514

Faks: 018/505-515

e-mail: Marija.Andonovic@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKI NADZOR I UNAPREĐENJE  RADA GRADSKE UPRAVE Rukovodilac: Milena Nedeljković

Tel: 018/505-513

e-mail: Milena.Nedeljkovic@gu.ni.rs

Šef odseka za praćenje i unapređenje rada Gradske uprave: Olivera Ilić

Tel: 018/505-518

e-mail: Olivera.Ilic@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Šef Odseka: Vesna Stojković

Tel: 018/505-520

e-mail: Vesna.Stojkovic@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I KOORDINACIJU RADA GRADSKE UPRAVE, POSLOVE PROTOKOLA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Šef odseka poslove protokola i odnosa sa javnošću: Svetlana Kitić

Tel: 018/504 518

e-mail: Svetlana.Kitić@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA RADNE ODNOSE

Rukovodilac Dragana Stojanović

Tel: 018/504-484

e-mail: Dragana.Stojanovic@gu.ni.rs