Sekretarijat za zaštitu životne sredine

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24
Telefon: 018/505-521
Faks: 018/504-689
Veb adresa: http://zivotnasredina.co.rs/


Informator o radu Sekretarijata za zaštitu životne sredine


Sekretar sekretarijata

Ivana Krstić, dipl. inž. poljoprivrede

Telefon: 018/505-521

E-mail: ivana.krstic@gu.ni.rs

Rukovodilac sektora za Sektor za monitoring, strateško planiranje i upravljanje resursima

Aleksandra Brzaković, dipl. inž. poljoprivrede

Telefon: 018/504-453

E-mail: aleksandra.brzakovic@gu.ni.rs

Pomoćnik sekretara za Sektor za upravljanje zaštitom životne sredine

Telefon: 018/504-453

Šef odseka za Sektor za monitoring, strateško planiranje i upravljanje resursima

Dragana Džombić,  dipl. fizičar

Telefon: 018/504-569

E-mail: dragana.dzombic@gu.ni.rs

 

Šef odseka za Sektor za upravljanje zaštitom životne sredine

Telefon: 018/505-524

 

Lice zaduženo za pristup informacije od javnog značaja:

Gradimir Bogdanović, dipl. pravnik

Telefon: 018/505-523

E-mail: gradimir.bogdanovic@gu.ni.rs

 

Unutrašnja organizacija Sekretarijata za zaštitu životne sredine