Секретаријат за послове управе и грађанска стања

Адреса: Николе Пашића бр.24, Ниш
Телефон: 018/504-488
Факс: 018/504-623
Секретар секретаријата: Весна Нешић, дипломирани правник,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Информатор о раду Секретаријата за послове управе и грађанска стања


Бројеви телефона Одсека за грађанска стања на којима грађани могу добити  информације о својим поднесцима и предметима:

– 504-625  – Исправке у матичним књигама
– 504-490  – Упис у матичну књигу рођених и издавање ваучара
– 504-628  – Упис у матичну књигу венчаних и заказивање венчања
– 504-624  – Упис у матичну књигу умрлих
– 504-492 – Шеф матичне службе
– 504-485 и 504-486  – Управни поступак
– 504-621 и 504-622 – Бирачки спискови
– 4548-108 Централа ГО Нишка Бања и лок.5334 – Месна канцеларија ’’Нишка Бања’’
– 4262-348  и  4584-793  – Месна канцеларија ’’9.мај’’
– 4601-435 – Месна канцеларија ’’Горња Топоница’’
– 4653-336 – Месна канцеларија ’’Горњи Матејевац’’


Бројеви телефона Одсека за вођење матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Косово Поље, Липљан, Обилић и Глоговац

Матична служба – Координатор матичне службе Марко Дракулић телефон: 064 8330332 маил: dramarko@gu.ni.rs
Матична служба – Виртуелни матичар Иван Николић телефон: 064 8330327, 018 200241, 018 200240 маил: nikivan@gu.ni.rs
Матична служба – Управни поступак Весна Кепић телефон: 018 200241, 018 200240 маил: kepvesna@gu.ni.rs


Број телефона у Писарници на који странке могу добити информације о броју свог предмета по захтеву 018/504-496


Е-маил адресе:
Одсек за грађанска стања за вођење матичних књига за град Приштину и општине Подујево, Глоговац, Обилић , Липљан и Косово Поље (matična služba za KIM):
1.       dramarko@gu.ni.rs
2.       nikivan@gu.ni.rs
3.       kepvesna@gu.ni.rs
Градски услужни центар:
1.       Ivica.Nenic@gu.ni.rs
2.       Nikola.Panic@gu.ni.rs
Одсек за канцеларијске послове (Писарница):
1.       Dejan.Korcovski@gu.ni.rs
Одсек за послове и задатке доставе поште:
1.       Slobodan.Taskovic@gu.ni.rs
2.       Velibor.Radulovic@gu.ni.rs
Одсек за грађанска стања (Матична служба Ниш; Бирачки спискови) :
1.       Dragana.Stamenkovic@gu.ni.rs  – промене у матичним књигама
2.       Ljiljana.Momčilovic@gu.ni.rs – упис у матичне књиге рођених
3.       Helmina.Pejovic@gu.ni.rs – упис у матичне књиге венчаних
4.       Dragana.Mitrovic@gu.ni.rs – упис у матичне књиге умрлих
5.       Vesna.Jocic@gu.ni.rs – матична подручја
6.       Ljiljana.Kreckovic@gu.ni.rs – управни поступак
7.       Mome.Ivanovic@gu.ni.rs – бирачки спискови
8.       Slovenka.Jovanovic@gu.ni.rs – матично подручје Нишка Бања
9.       Jelica.Milovanovic@gu.ni.rs – матично подручје Горњи Матејевац
10.   Sonja.Baralic@gu.ni.rs – матично подручје Горња Топоница
11.   Dragana.Djordjevic@gu.ni.rs – матично подручје 9. Мај

Секретаријат за послове управе и грађанска стања образован је за област грађанских стања и канцеларијског пословања

У секретаријату постоје два сектора и Градски услужни центар

Сектор за послове управе и Сектор за грађанска стања:

  
Сектор за послове управе
Руководилац Сектора за послове управе
 
Телефон: 018/504-487
 
Сектор за грађанска стања
Руководилац Сектора за грађанска стања
Миодраг Брешковић
Телефон: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
 
Градски услужни центар
Шеф Градског услужног центра
Ивица Ненић
Телефон: 018/504-737
e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја je Миодраг Брешковић, Руководилац Сектора за грађанска стања
Телефон: 018/ 504-482
Факс: 018/ 504-489
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs