Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/504-488
Faks: 018/504-623
Sekretar sekretarijata: Vesna Nešić, diplomirani pravnik,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Informator o radu Sekretarijata za poslove uprave i građanska stanja


Brojevi telefona Odseka za građanska stanja na kojima građani mogu dobiti  informacije o svojim podnescima i predmetima:

– 504-625  – Ispravke u matičnim knjigama
– 504-490  – Upis u matičnu knjigu rođenih i izdavanje vaučara
– 504-628  – Upis u matičnu knjigu venčanih i zakazivanje venčanja
– 504-624  – Upis u matičnu knjigu umrlih
– 504-492 – Šef matične službe
– 504-485 i 504-486  – Upravni postupak
– 504-621 i 504-622 – Birački spiskovi
– 4548-108 Centrala GO Niška Banja i lok.5334 – Mesna kancelarija ’’Niška Banja’’
– 4262-348  i  4584-793  – Mesna kancelarija ’’9.maj’’
– 4601-435 – Mesna kancelarija ’’Gornja Toponica’’
– 4653-336 – Mesna kancelarija ’’Gornji Matejevac’’


Brojevi telefona Odseka za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić i Glogovac

Matična služba – Koordinator matične službe Marko Drakulić telefon: 064 8330332 mail: dramarko@gu.ni.rs
Matična služba – Virtuelni matičar Ivan Nikolić telefon: 064 8330327, 018 200241, 018 200240 mail: nikivan@gu.ni.rs
Matična služba – Upravni postupak Vesna Kepić telefon: 018 200241, 018 200240 mail: kepvesna@gu.ni.rs


Broj telefona u Pisarnici na koji stranke mogu dobiti informacije o broju svog predmeta po zahtevu 018/504-496


E-mail adrese:
Odsek za građanska stanja za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine Podujevo, Glogovac, Obilić , Lipljan i Kosovo Polje (matična služba za KIM):
1.       dramarko@gu.ni.rs
2.       nikivan@gu.ni.rs
3.       kepvesna@gu.ni.rs
Gradski uslužni centar:
1.       Ivica.Nenic@gu.ni.rs
2.       Nikola.Panic@gu.ni.rs
Odsek za kancelarijske poslove (Pisarnica):
Odsek za poslove i zadatke dostave pošte:
Odsek za građanska stanja (Matična služba Niš; Birački spiskovi) :
1.       Dragana.Stamenkovic@gu.ni.rs  – promene u matičnim knjigama
2.       Ljiljana.Momčilovic@gu.ni.rs – upis u matične knjige rođenih
3.       Helmina.Pejovic@gu.ni.rs – upis u matične knjige venčanih
4.       Dragana.Mitrovic@gu.ni.rs – upis u matične knjige umrlih
5.       Vesna.Jocic@gu.ni.rs – matična područja
6.       Ljiljana.Kreckovic@gu.ni.rs – upravni postupak
7.       Mome.Ivanovic@gu.ni.rs – birački spiskovi
8.       Slovenka.Jovanovic@gu.ni.rs – matično područje Niška Banja
9.       Jelica.Milovanovic@gu.ni.rs – matično područje Gornji Matejevac
10.   Sonja.Baralic@gu.ni.rs – matično područje Gornja Toponica
11.   Dragana.Djordjevic@gu.ni.rs – matično područje 9. Maj

Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja obrazovan je za oblast građanskih stanja i kancelarijskog poslovanja

U sekretarijatu postoje dva sektora i Gradski uslužni centar

Sektor za poslove uprave i Sektor za građanska stanja:

  
Sektor za poslove uprave
Rukovodilac Sektora za poslove uprave
 
Telefon: 018/504-487
 
Sektor za građanska stanja
Rukovodilac Sektora za građanska stanja
Miodrag Brešković
Telefon: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
 
Gradski uslužni centar
Šef Gradskog uslužnog centra
Ivica Nenić
Telefon: 018/504-737
e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Miodrag Brešković, Rukovodilac Sektora za građanska stanja
Telefon: 018/ 504-482
Faks: 018/ 504-489