Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/504-488
Faks: 018/504-623
Sekretar sekretarijata: Vesna Nešić, diplomirani pravnik,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Informator o radu Sekretarijata za poslove uprave i građanska stanja


Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja obrazovan je za oblast građanskih stanja i kancelarijskog poslovanja

U sekretarijatu postoje dva sektora i Gradski uslužni centar

Sektor za poslove uprave i Sektor za građanska stanja:

  
Sektor za poslove uprave
Rukovodilac Sektora za poslove uprave
 
Telefon: 018/504-487
 
Sektor za građanska stanja
Rukovodilac Sektora za građanska stanja
Miodrag Brešković
Telefon: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
 
Gradski uslužni centar
Šef Gradskog uslužnog centra
Ivica Nenić
Telefon: 018/504-737
e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Miodrag Brešković, Rukovodilac Sektora za građanska stanja
Telefon: 018/ 504-482
Faks: 018/ 504-489