Секретаријат за послове управе и грађанска стања

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића бр.24, Ниш
Телефон: 018/504-488
Факс: 018/504-623
Секретар секретаријата: Весна Нешић, дипломирани правник,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Информатор о раду Секретаријата за послове управе и грађанска стања


Секретаријат за послове управе и грађанска стања образован је за област грађанских стања и канцеларијског пословања

У секретаријату постоје два сектора и Градски услужни центар

Сектор за послове управе и Сектор за грађанска стања:

  
Сектор за послове управе
Руководилац Сектора за послове управе
 
Телефон: 018/504-487
 
Сектор за грађанска стања
Руководилац Сектора за грађанска стања
Миодраг Брешковић
Телефон: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
 
Градски услужни центар
Шеф Градског услужног центра
Ивица Ненић
Телефон: 018/504-737
e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја je Миодраг Брешковић, Руководилац Сектора за грађанска стања
Телефон: 018/ 504-482
Факс: 018/ 504-489