Sekretarijat za investicije

 

Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/249 828
Faks: 018/249 922
Sekretar sekretarijata:
Vanča Dimitrov, dipl.inž. građ.
Tel. 018/ 249 828; e-mail:  vanca.dimitrov@gu.ni.rs

 


Informator Sekretarijata za investicije


Građani mogu dobiti informacije o svojim podnescima i predmetima iz nadležnosti Sekretarijata za investicije na sledeće brojeve telefona:
018 249 828 i 249 922.


 

  • SEKRETAR SEKRETARIJATA:   Vanča Dimitrov, dipl.inž. građ.

Tel. 018/ 249 828 ; E-mail: vanca.dimitrov@gu.ni.rs

 

Prema strukturi sekretarijat je podeljen na tri unutrašnje organizacione jedinice:

  1. SEKTOR EKONOMSKO-PRAVNIH POSLOVA: Rukovodilac sektora – Miljan Stevanović, dipl.ekonom., Tel. 018/ 249 828 ; E-mail: stevanovic@gu.ni.rs
  2. SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME, PLANIRANJA I REALIZACIJE PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA: Rukovodilac sektora – Katarina Radenković, dipl.inž. građ., Tel. 018/ 249 828 ; E-mail: radenkovic@gu.ni.rs
  3. SEKTOR ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE: Rukovodilac sektora – Miodrag Tomić, dipl.inž.elek., 018/ 520 050 ; E-mail: tomic@gu.ni.rs

 

  • ODSEK ZA REALIZACIJU PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA

Šef odseka – Vladimir Džunić, dipl.inž. građ, 018/ 249 828 ;  E-mail: dzunic.vadimir@gu.ni.rs

  • ODSEK ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Šef odseka – Dragana Stevanović, dipl.inž. građ, 018/ 520 050 ; E-mail: dragana.stevanovic@gu.ni.rs

  • ODSEK ZA PRIPREMU I PLANIRANJE INVESTICIJA OBJEKATA JAVNE NAMENE IMOVINE GRADA NIŠA

Šef odseka – Dragan Petković, prof.fizič.kult., 018/ 520 050 ; E-mail: dragan.petkovic@gu.ni.rs