Sekretarijat za investicije

 

Adresa: Generala Milojka Lešjanina br.39
Telefon: 018/249 922
Faks: /
Sekretar sekretarijata:

Katarina Radenković, dipl.inž.građ.

E-mail: katarina.radenkovic@gu.ni.rs

 


Informator Sekretarijata za investicije


Građani mogu dobiti informacije o svojim podnescima i predmetima iz nadležnosti Sekretarijata za investicije na sledeće brojeve telefona:
018 249 828 i 249 922.


 

SEKTOR EKONOMSKO-PRAVNIH POSLOVA: Rukovodilac sektora – Olivera Ilić, dipl.prav., Tel. 018/ 249 922 ; E-mail: olivera.ilic@gu.ni.rs

SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME, PLANIRANJA I REALIZACIJE PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA: Rukovodilac sektora – Vladimir Džunić, dipl.inž. građ., Tel. 018/ 249 922 ; E-mail: vladimir.dzunic@gu.ni.rs

SEKTOR ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE: Rukovodilac sektora – Goran Mihajlović, dipl.inž.elek., 018/ 249-922; E-mail: goran.mihajlovic@gu.ni.rs

 

 

ODSEK ZA REALIZACIJU PROGRAMA UREĐIVANJA I PROGRAMA ODRŽAVANJA

Šef odseka – Vanča Dimitrov, dipl.inž. građ, 018/ 249 922 ;  E-mail: vanca.dimitrov@gu.ni.rs

ODSEK ZA OBJEDINJENU PROCEDURU ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Šef odseka – Milan Nikolić, mast. prav., 018/ 249-922 ; E-mail: nikomilan@gu.ni.rs

ODSEK ZA PRIPREMU I PLANIRANJE INVESTICIJA OBJEKATA JAVNE NAMENE IMOVINE GRADA NIŠA

Šef odseka – Dragan Petković, prof.fizič.kult., 018/ 249-922 ; E-mail: dragan.petkovic@gu.ni.rs