Секретаријат за инвестиције

image_pdfimage_print

 

Адреса: Николе Пашића бр.24, Ниш
Телефон: 018/249 828
Факс: 018/249 922
Секретар секретаријата:
Ванча Димитров, дипл.инж. грађ.
Тел. 018/ 249 828; e-mail:  vanca.dimitrov@gu.ni.rs

 


Информатор Секретаријата за инвестиције


Грађани могу добити информације о својим поднесцима и предметима из надлежности Секретаријата за инвестиције на следеће бројеве телефона:
018 249 828 и 249 922.


 

  • СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА:   Ванча Димитров, дипл.инж. грађ.

Тел. 018/ 249 828 ; Е-mail: vanca.dimitrov@gu.ni.rs

 

Према структури секретаријат је подељен на три унутрашње организационе јединице:

  1. СЕКТОР ЕКОНОМСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА: Руководилац сектора – Миљан Стевановић, дипл.економ., Тел. 018/ 249 828 ; Е-mail: stevanovic@gu.ni.rs
  2. СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА: Руководилац сектора – Катарина Раденковић, дипл.инж. грађ., Тел. 018/ 249 828 ; Е-mail: radenkovic@gu.ni.rs
  3. СЕКТОР ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ: Руководилац сектора – Миодраг Томић, дипл.инж.елек., 018/ 520 050 ; Е-mail: tomic@gu.ni.rs

 

  • ОДСЕК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА

Шеф одсека – Владимир Џунић, дипл.инж. грађ, 018/ 249 828 ;  Е-mail: dzunic.vadimir@gu.ni.rs

  • ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Шеф одсека – Драгана Стевановић, дипл.инж. грађ, 018/ 520 050 ; Е-mail: dragana.stevanovic@gu.ni.rs

  • ОДСЕК ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ИМОВИНЕ ГРАДА НИША

Шеф одсека – Драган Петковић, проф.физич.култ., 018/ 520 050 ; Е-mail: dragan.petkovic@gu.ni.rs