Заменик Градоначелника

МИЛОШ БАНЂУР
 

Милош Банђур

Милош Банђур

Милош Банђур је рођен 16. септембра 1966. у Приштини.
Основну школу и прве две године средњег усмереног образовања завршио је у Косову Пољу, а следеће две у Електротехничкој школи „Миладин Поповић“ у Приштини.
На Електротехничком факултету Универзитета у Приштини дипломирао је 1993. године,  постигавши током студија просечну оцену 9,43 која га сврстава међу неколико најбољих студената од оснивања Факултета.
Постдипломске (магистарске) студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на смеру Дигитални пренос информација, завршио је просечном оценом 10, где је 2001. године одбранио магистарску тезу, стекавши научни степен магистра електротехничких наука за област Дигитални пренос информација. Докторску дисертацију одбранио је 2008. године и тиме стекао научни степен доктора техничких наука из области електротехнике.
Универзитетску каријеру започео је 1994. године на Електротехничком факултету у Приштини. У звање доцента из уже научне области Телекомуникације и информациони системи на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2009. године. На Алфа Универзитету у Београду изабран је 2011. године у звање доцента из области Информациони системи. У звање ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2014. године.
Наставник је и ментор на свим нивоима академских студија – дипломским, мастер и докторским.
Аутор је више од 40 научних радова публикованих у научним часописима (са СЦИ листе) или саопштених на научним скуповима. Учесник је три научна пројекта.
Од 12. јула 2012. године до 11. јула 2016. године обављао је функцију члана Градског већа у Нишу, ресорно задуженог за комуналне делатности и енергетику.
Члан је Српске напредне странке од оснивања.
Течно говори руски језик и служи се енглеским језиком.