Pomoćnici Gradonačelnika

image_pdfimage_print

MILOŠ MILOŠEVIĆ

 

Miloš Milošević rođen je 25. aprila 1987. godine,

 Osnovnu i srednju školu završio  je u Nišu.

 Diplomirao je na Elektronskom fakultet u Nišu 2012. godine sa ocenom 10 na temu „Upravljanje električnim kotlom za centralno grejanje mobilnim telefonom“.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2013. godine u Privrednom društvu „Jugoistok“ d.o.o. na poslovima održavanja i kontrole mernih mesta.

Marta 2014. godine počinje sa radom u Kabinetu generalnog direktora PD „Jugoistok“ kao stručni saradnik, gde postiže zapažene rezultate u oblasti naplate potraživanja i smanjivanja netehničkih gubitaka.

Nakon diplomiranja, u saradnji sa profesorima Elektronskog fakulteta u Nišu nastavlja rad na Projektu pametna kuća.

Od 2016. do 2018. Godine obavljao je dužnost člana Gradskog veća Grada Niša, resorno zaduženog za planiranje, izgradnju i energetiku.

Od juna 2018. do imenovanja na funkciju Pomoćnika Gradonačelnika bio je zaposlen u JP Gradska toplana  Niš.

Član je Srpske napredne stranke.

 

GORAN MILOSAVLJEVIĆ

 

Goran Milosavljević, master istoričar, rođen je 10. avgusta 1987. godine. Završio je Gimnaziju „Bora Stanković“ u Nišu. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2006. godine, gde je diplomirao 2010. godine stekavši zvanje diplomiranog istoričara. Na istom fakultetu 2012. godine stekao je zvanje master istoričara, nakon čega je upisao doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom studija obavljao je funkciju predsednika Saveza studenata u tri mandata, predsednika Izvršnog odbora Studentskog parlamenta, člana Saveta i Nastavno naučnog veća Filozofskog fakulteta. Na Univerzitetu u Nišu obavljao je funkciju potpredsednika Saveza studenata, potpredsednika Studentskog parlamenta i člana Saveta Univerziteta u dva mandata. Organizator je i učesnik više naučnih skupova, javnih rasprava, debata, razgovora i gostovanja, kao i naučnih tribina na Filozofskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Stručnu praksu za sticanje zvanja kustosa obavljao je u Narodnom muzeju Niš u periodu od 2011. do 2012. godine. U tom periodu učestvovao je u organizaciji više značajnih izložbi.

Poseduje Potvrdu Centra za slobodne izbore i demokratiju, Sertifikat Kompas komunikacija, Sertifikat Studentske unije Srbije i Ministarstva omladine i sporta RS i sertifikovani je trener Nacionalnog demokratskog instituta.

Zasnovao je radni odnos 01.07.2012. godine u JKP „Objedinjena naplata“ Niš gde je obavljao poslove portparola, dok je od 01.01.2015. godine raspoređen na mesto šefa Službe za obradu matičnih podataka.

Govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Oženjen je.

 

MARINA KOSTIĆ

 

Marina Kostić, diplomirani psiholog, rođena je 30.maja 1979.godine u Jagodini. Završila   Vukovom diplomom gimnaziju „Svetozar Marković“ u Jagodini 1998.godine,  psihologiju na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Nišu 2003.godine diplomskim radom iz psihologije marketinga, a  doktorske studije na departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Nišu privodi kraju izradom doktorske disertacije na temu : „Psihopatološka odstupanja, stres i vremenske perspektive kod počinilaca krivičnih dela».

Posle kraćeg radnog iskustva na mestu školskog psihologa u OŠ „Čegar“ u Nišu,  dvanaestogodišnji rad u lokalnoj samoupravi započela u Upravi za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu 2007.godine, i radno iskustvo stekla  u : Odseku za primarnu zdravstvenu zaštitu, Odseku za socijalnu zaštitu i Odseku za porodicu. Poslednjih sedam godina provela   na mestima rukovodioca u pomenutoj Upravi, odakle je, sa mesta Pomoćnika načelnika 2016.godine postavljena  na mesto načelnika Uprave za obrazovanje (po ovlašćenju Gradonačelnika) odnosno Sekretara sekretarijata za obrazovanje, nakon reorganizacije Gradske uprave.

Televizijski staž od 25 godina stekla kao voditelj, novinar i autor na televizijama K21 u Jagodini, Dopisništvu RTS-a  – „TV Antena“ Jagodina,  RTV 5 i TV Zona plus u Nišu.  Voditelj Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma „Filmski susreti“ u Nišu 2002., 2014.i 2015.godine, Internacionalnih horskih svečanosti u Nišu 2014., moderator nekoliko konferencija i voditelj desetak državnih događaja u organizaciji Univerziteta, Grada Niša i Vlade Republike Srbije.

Predsednik školskog odbora OŠ „Car Konstantin“ 2010.-2014., član školskog odbora OŠ „Učitelj Tasa“ 2014.-2016.godine.

Naučno-istraživačkim radom  bavi se 4 godine na doktorskim studijama  psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu; autor je desetak objavljenih naučnih radova iz te oblasti u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski, a služi se i francuskim jezikom. Majka jednog deteta.