Електронске Услуге

 


Виртуелни матичар

Прописи Града Ниша
Ozakonjenji objekti
Преглед озакоњених објеката

Портал Управе за Јавне Набавке РС

Јавне набавке Града Ниша
 

Документи просторног и урбанистичког планирања

Регистар обједињених процедура 

Регистар обједињених процедура од 01.03.2015. год