Služba za budžetsku inspekciju Grada Niša

image_pdfimage_print
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE ZA 2019 .GODINU
 • PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2020 .GODINU


  PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2019.GODINU


  IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2018


  Budžetska inspekcija Grada Niša, nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada Niša (u daljem tekstu: Grad);
  • javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad, odnosno nad pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;
  • pravnim licima i drugim subjektima, kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva iz budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

  Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

  Šef budžetske inspekcije:
  Aleksandar Pavlović
  E-mail: aleksandar.pavlovic@gu.ni.rs

  Šef odseka:

  Danica Novković

  E-mail: danica.novkovic@gu.ni.rs