3.2 Обавештење јавности о поднетим захтевима за управљање отпадом

Обавештење јавности о поднетом захтеву OLIMPIAS II – складиштење

– Обавештење за јавност AGROHIN & KEMOIMPEX

-„ЈUGO-IMPEX“Обавештење јавности о поднетом захтеву за измену Решења о издавању дозволе за складиштење и третман  неопасног металног отпада у Нишу

– Обавештење јавности о поднетом захтеву NISSAL NEWMET ALU – складиштење 

– Обавештење јавности, NISSAL NEWMET ALU

– Обавештење јавности, EMZ VINETA

 

Обавештење јавности о поднетом захтеву оператера СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ ССК, 10.08.2017. године

Обавештење јавности о поднетом захтеву оператера JUGO-IMPEX, 09.08.2017. годинe