ANALIZA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

ANALIZA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE
Obaveštenje da će se u periodu 01.10 i 02.10.2020. godine obaviti četvrti tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica i četvrti tretman krpelja u dvorištima vrtića u 2020. godini

Obaveštenje da će se u periodu 01.10 i 02.10.2020. godine obaviti četvrti tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica i četvrti tretman krpelja u dvorištima vrtića u 2020. godini
6. sednica GV – 28.09.2020.

 

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za 2020. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za period 1.1-31.12.2019. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Niš za 2019. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog muzeja Niš za 2019. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški kulturni centar za 2019. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2019. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2019. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta Lutaka Niš za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu ustanove sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu Dečijeg kulturnog centra Niš
 13. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 14. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
  1. JP Zavod za urbanizam Niš
  2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš
 15. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 16. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 17. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 18. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
  1. Javno komunalno preduzeće „Mediana“ Niš
  2. Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
  3. Javno komunalno preduzeće „Gorica“ Niš
  4. Javno komunalno preduzeće za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš
  5. Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Niš
  6. Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Niš
  7. Javno komunalno preduzeće „Parking-servis“ Niš
  8. Javno komunalno preduzeće Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš
  9. Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša
 19. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 20. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš
 22. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privredno – ekonomskog saveta
 23. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da u periodu od od 01.10.2020. do 31.12.2020. godine, omogući licima u statusu socijalne potrebe koja imaju neizmirene obaveze za pružene usluge, prema evidenciji sistema JKP „Objedinjena naplata“ i nalaze se u evidenciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš (imaoci su rešenja o materijalnom obezbeđenju ili socijalne karte), da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rateObaveštenje da će se 02.10 i 03.10.2020. godine obaviti peti tretman krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se 02.10 i 03.10.2020. godine obaviti peti tretman krpelja na teritoriji grada Niša
PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA BOBAN DŽUNIĆ GOST EMISIJE „OTVORENA VRATA“ RTV BELAMI

 

Predsednik Skupštine grada  Boban Džunić gostovao je u emisiji ,,Otvorena vrata“ RTV Belami

Govorio je o funkcionisanju gradskog parlamenta, rasporedu mandata i saradnji  između zakonodavne i izvršne vlasti, saradnji sa svim odborničkim grupama ali i o planovima za unapređenje i modernizovanje rada lokalnog parlamenta, na zadovoljstvo sugrađana koji su ukazali poverenje svojim predstavnicima u Skupštini Grada Niša.

 

 
5. sednica GV – 23.09.2020. godine

 1. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-jun 2020. godine
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša za period od 2021.-2027. godine
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o Turističkoj organizaciji Niš
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Niš
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ Niš o izmeni Pijačnog reda za mešovite pijace
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o poslovanju Turističke organizacije  Niš za 2019. godinu i Završni račun sa finansijskim izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke organizacije Niš za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZU Apoteke Niš po završnom računu za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2019. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana rada za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Doma zdravlja Niš i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Doma zdravlja Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš
 13. Izmena programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2020. godinu
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva koji nisu deo državnog puta I i II reda za 2020. godinu
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 16. Rešenje o ukidanju rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-147/2016-09 od 17.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE IKABIS GOLD DOO NIŠ-MEDIANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia“ sa evidencionim brojem 729
 17. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj,  broj 313-161/2017-09 od 09.08.2017. godine, kojim se privrednom subjektu LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Ford Focus Karavan“ sa evidencionim brojem 864
 18. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša -Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-81/2018-09 od 27.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „OPEL ZAFIRA-A“ sa evidencionim brojem 947  
 19. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-16/2018-09 od 07.03.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane Scenic“ sa evidencionim brojem 921
 20. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša -Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-268/2018-09 od 09.01.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN ARSENIJEVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 765Obaveštenje da će se od 28.09-30.09.2020. god. obaviti šesti larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša u 2020. godini

Obaveštenje da će se od 28.09-30.09.2020. god. obaviti šesti larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša u 2020. godini
Napredak možemo postići samo marljivim i upornim radom

Predsednik Skupštine Grada Niša, Boban Džunić, u emisiji „Sa Anom u 13“ na tv Belle Amie istakao je da će se zalagati za sinergiju sa izvršnom vlašću i građanima. Sinergija zakonodavne i izvršne vlasti je prioritet, kao i otvorenost za sve predloge i inicijative građana. Naglasio je da će postojati kontinuitet u razvoju grada i da će se rešavati problemi koji do sada nisu rešeni, a napredak se može postići samo marljivim i upornim radom.

Skupština Grada će funkcionisati na demokratski način  i biće otvorena za sve konstruktivne predloge jer je primarni  cilj dobrobit grada i države. „Građani veruju predsedniku Aleksandru Vučiću i nama. Svojim glasovima dali su nam veliku podršku, ali i veliku obavezu koju treba da ispunimo.“

Predsednik Džunić istakao je da je učešće građana u odlučivanju veoma važno za funkcionisanje grada. Formiranjem mesnih zajednica unapređen je proces i omogućeno je građanima da učestvuju u procesu rešavanja problema u svojim sredinama. Najavio je da će lokalna vlast i dalje biti otvorena za građane kao i do sada, ali će se truditi da institucije i službe funkcionišu mnogo efikasnije.

„Ukoliko sve službe budu radile efikasno manji broj građana će tražiti prijem i mi ćemo se za to zalagati“ istakao je predsednik.

Emisiju možete pogledati ovde:
Obaveštenje ugostiteljima koji imaju kategorisani i nekategorisani smeštaj

Obaveštenje ugostiteljima koji imaju kategorisani i nekategorisani smeštaj

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-za-sajt-Grada-Niša.pdf
ODRŽANA  DRUGA SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

Danas je u Skupštini Grada Niša Odbor za administrativna pitanja održao svoju drugu sednicu. Razmatrana su i doneta rešenja koja  regulišu  administrativna pitanja iz oblasti  prava  i dužnosti iz radno-pravnih odnosa  izabranih, postavljenih i imenovanih lica.